Zarząd śląskiego OZZL zakomunikował, że pogotowie strajkowe jest odpowiedzią na naruszanie praw pacjenta i dyskryminację lekarzy.

Podjęliśmy uchwałę o pogotowiu strajkowym, ponieważ nie zgadzamy się na naruszanie konstytucyjnego prawa pacjenta do równego dostępu do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych, które polega m.in. na zamykaniu w niektórych powiatach oddziałów szpitalnych, ich dzierżawie lub sprzedaży podmiotowi prywatnemu, bądź łączeniu kilku oddziałów w jeden - powiedział przewodniczący śląskiego OZZL, dr Maciej Niwiński.

W uchwale, lekarze skupieni przy OZZL napisali, że naruszanie konstytucyjnego prawa polega także, na ograniczaniu zatrudnienia personelu medycznego w szpitalach oraz - jak to ujął Niwiński - jest protestem przeciwko zwalnianiu oraz dyskryminacji działaczy związkowych oraz lekarzy czynnie wspierających OZZL.

trzymaliśmy informację o kilku takich przypadkach - dodał Niwiński.
W ramach pogotowia strajkowego, szpitale i przychodnie zostaną oflagowane oraz oplakatowane. Zostanie także powołany Śląski Komitet Strajkowy.

5 października śląski OZZL zamierza przeprowadzić manifestację przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

Posiedzenie śląskiego OZZL odbyło się w Tychach. (PAP)

ktp/ pz/