Uchwała nie podlega wykonaniu, szpital może się od niej odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego - powiedziała PAP rzeczniczka WSA w Białymstoku Danuta Tryniszewska-Bytys.

Władze powiatu augustowskiego chciały przekazać szpital w 25-letnią dzierżawę spółce Centrum Dializa z Sosnowca. Dzięki temu szpital chciał spłacić 20 mln zł długu i uniknąć bankructwa. Zgodnie z umową dzierżawca miał przejąć prawie całą nieruchomość, sprzęt i aparaturę szpitalną. Spółka zaproponowała kaucję 4 mln zł oraz 200 tys. zł miesięcznego czynszu, z którego miało być spłacane zadłużenie placówki.

Jak powiedziała rzeczniczka WSA, uchwała narusza statut powiatu; po wydzierżawieniu szpitala starostwo powiatowe w Augustowie nie miałoby narzędzi do kontroli świadczonych usług medycznych przez prywatną spółkę.

Według sądu uchwała jest zbyt ogólnikowa i istnieje groźba dowolności w jej wykonaniu. W uchwale nie podano np. danych dotyczących powierzchni dzierżawionego mienia. Dane te pojawiały się w innych dokumentach i różniły się między sobą.

Sąd ocenił też, że uchwała nosi cechy "pozorności"; zwrócił uwagę, że uchwała w praktyce doprowadziłaby do likwidacji obecnego szpitala, który wydzierżawiłby niemal całe swoje mienie prywatnej spółce. Placówka pozostawiłaby sobie jedynie 86 m kw. powierzchni, na której nie da się świadczyć usług medycznych.

Dyrektor szpitala Danuta Zawadzka powiedziała PAP, że po decyzji WSA szpital znalazł się w trudnej sytuacji, ale wraz z władzami powiatu trzeba będzie znaleźć rozwiązanie, by ratować placówkę. Jak zastrzegła, za wcześnie jest na konkrety, ale niewykluczone są cięcia finansowe. Jedną z możliwości jest zmniejszenie kosztów pracowniczych, ale muszą się na to zgodzić związki zawodowe.

Wniosek o rozpatrzenie zgodności uchwały z prawem złożył do WSA Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Dyrektor szpitala podpisała już umowę na dzierżawę, ale nie mogła jej zrealizować, ponieważ WSA w Białymstoku postanowił wstrzymać wykonanie uchwały rady powiatu do czasu rozpatrzenia wniosku związkowców.

W Szpitalu Powiatowym w Augustowie pracuje ok. 300 osób. Może on przyjąć 175 pacjentów. W powiecie augustowskim mieszka 60 tys. osób, ale w sezonie letnim przyjeżdżają tam setki tysięcy turystów.

17 listopada odbędzie się referendum w sprawie odwołania rady powiatu augustowskiego. Głównym zarzutem wobec władz jest wydzierżawienie szpitala prywatnej spółce.