Profesor Rogala jest ordynatorem oddziału alergologii i immunologii klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.

Nowa konsultant krajowa jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistką chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej katowickiego uniwersytetu.

Czytaj także: Konsultanci mogą już składać oświadczenia o możliwym konflikcie interesów>>>

Wśród jej licznych zainteresowań naukowych najważniejsze to postępowanie w astmie współistniejącej z innymi chorobami oraz alergie pokarmowe.

- Stanowisko konsultanta krajowego to przede wszystkim zobowiązanie i odpowiedzialność. Chcę skupić się na kontynuacji działań związanych z profilaktyką i leczeniem między innymi ciężkiej postaci astmy - podkreśliła profesor Barbara Rogala.

Czytaj także: Po wejściu w życie nowej ustawy odchodzą konsultanci>>>

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do ich głównych zadań należą: inicjowanie badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań, prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie, prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych, opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski.(pap)