Otrzymałam skierowanie do poradni endokrynologicznej dla dziecka - pisze czytelniczka Prawo.pl. - Gdy zadzwoniłam na rejestrację, dowiedziałam się, że najbliższy termin jest za półtora roku. Pani podpowiedziała mi jednak, że jeśli lekarz rodzinny dopisze na skierowaniu słowo "pilne", znajdzie się termin za pół roku.  Niestety lekarz odmówił. Jakie są kryteria kierowania chorego z adnotacją pilne? I dlaczego w trybie pilnym, terminy też są tak odległe - pyta.

 

Dla kogo skierowania z trybem pilnym

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, świadczeniodawca umieszczając świadczeniobiorcę na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej "przypadek pilny" - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia oraz "przypadek stabilny" - w przypadku innym niż stan nagły i przypadek pilny.

W przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, na które wymagane jest skierowanie, świadczeniodawca bierze pod uwagę kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, jeżeli została określona.

Co istotne, świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej "przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących zawsze przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny". Tyle, że nie oznacza to, że w danej placówce znajdzie się termin już za miesiąc.

Kolejki mogą być nawet roczne

Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna prowadząc listy oczekujących na udzielenie świadczenia w szczególności ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy oraz informuje. W sytuacji zatem, gdy lekarz kierujący pacjenta do poradni specjalistycznej oznaczy na skierowaniu kategorię medyczną jako "przypadek pilny", obowiązkiem świadczeniodawcy jest umieszczenie świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jako kolejnego przypadku "pilnego", ale przed wszystkimi przypadkami oznaczonymi jako "stabilne".

Tyle, że przypadków na cito - z łaciny szybkich - może być też dużo. Wówczas okazuje się, że choć przypadek jest pilny, to na wizytę musi poczekać. Pacjenci mogą jednak sprawdzić, ile się czeka do poszczególnych poradni  na stronie internetowej NFZ terminyleczenia.nfz.gov.pl. lub dzwoniąc pod bezpłatny nr telefonu infolinii kolejkowej 800 007 725. Na stornie należy podać czy przypadek jest pilny, czy stabilny, wybrać rodzaj świadczenia - lepiej wybrać jest ogólnie, np. świadczenie z zakresu endokrynologii, wskazać województwo, miejscowość i kliknąć wyszukaj. I przykładowo do endokrynologa dziecięcego przyjmującego w poradniach przyszpitalnych  termin wizyty na cito jest dopiero za osiem miesięcy, a przypadek stabilny poczeka ponad rok.