Zgodnie z założeniami reformy przedstawionymi przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, środki publiczne na zdrowie od 2018 roku mają być stopniowo zwiększane, tak by do 2025 roku osiągnęły 6 procent PKB (obecnie jest to 4,38 procent PKB). Zdaniem Porozumienia Zawodów Medycznych (PZM) konieczne jest jednak pilne zwiększenie finansowania ochrony zdrowia do 6,8 procent PKB. 

- Upominamy się o właściwą pozycję ochrony zdrowia wśród zadań, które rząd realizuje - mówił przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) Krzysztof Bukiel podczas poniedziałkowej (5 września 2016) konferencji prasowej.

Zdaniem związkowców potrzebne jest wdrożenie programu "Zdrowie", którego jednym z założeń byłaby poprawa warunków pracy i zatrudnienia pracowników ochrony zdrowia, a tym samym polepszenie warunków leczenia pacjentów. 
- Obserwujemy kolejne programy z sukcesem wdrażane przez rząd i uważamy, że czas na program, który zagwarantuje lepsze warunki pracy, zatrudnienia i leczenia. Wszyscy jesteśmy pacjentami. Polakom należy się leczenie na poziomie europejskim, a pracownikom ochrony zdrowia warunki nieodbiegające od standardów UE - przekonuje PZM. 

Związkowcy szacują, że obecnie w Polsce pracuje jedynie połowa potrzebnych pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz 75 procent potrzebnych lekarzy. Wskazują też, że podobny niedobór pracowników jest w niemal wszystkich zawodach medycznych. 

 PZM poinformował też o toczących się pracach nad obywatelskim projektem ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia. Bukiel zapowiedział, że projekt będzie gotowy do 24 września 2016 i podczas manifestacji rozpocznie się zbiórka podpisów. 

Zgodnie z zapowiedziami w manifestacji mają wziąć udział lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, dietetycy, elektroradiolodzy, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, perfuzjoniści, radioterapeuci i psychologowie. Organizatorzy zapewniają, że w związku z manifestacją pracownicy medyczni nie odejdą od łóżek pacjentów. 

Manifestacja rozpocznie się w południe 24 września 2016 roku na Placu Zamkowym, następnie protestujący przejdą ulicami stolicy do Placu Konstytucji.
- Chcemy pokazać, że warto rozmawiać i nie będzie to wstęp do zakończenia pokojowych negocjacji, a krok ku rozwiązaniu problemów ochrony zdrowia - przekonują organizatorzy. 

PZM to koalicja zrzeszająca pracowników ochrony zdrowia, której celem jest poprawa warunków pracy, zatrudnienia i leczenia w Polsce. W jej skład poza OZZL wchodzą: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego oraz Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. (pap)