Jak informuje Puls Biznesu coraz częściej chorzy wykorzystują nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Od początku 2012 roku zezwala ona dochodzić roszczeń przeciwko placówkom służby zdrowia nie tylko przed sądem, ale również przed specjalnymi komisjami przy wojewodach.

W tym roku liczba takich wniosków wzrosła lawinowo. W części województw w ciągu kilku miesięcy złożono ich prawie tak dużo, jak w całym ubiegłym roku. Gazeta zbadała liczbę złożonych w I kwartale tego roku wniosków w czterech województwach. Było ich 135. Tymczasem firma ubezpieczeniowa Iner szacowała, że we wszystkich 17 województwach w tym okresie wpłynie ponad 100 takich wniosków.

Zdaniem przedstawicieli ubezpieczyciela, liczba wniosków rośnie wraz ze wzrostem świadomości pacjentów o możliwości dochodzenia roszczeń. To nie w smak branży medycznej – czytamy w gazecie. (PAP)