W poniedziałek diagności laboratoryjni zorganizowali pikietę przed siedzibą ministerstwa zaniepokojeni docierającymi do nich sygnałami o możliwości rozszerzenia katalogu osób wykonujących ten zawód medyczny; tematem tym zajmowała się tego dnia Rada Naukowa przy ministrze zdrowia.

Czytaj: Diagności laboratoryjni pikietują Ministerstwo Zdrowia>>>

Rzecznik MZ przekazał PAP we wtorek, że jeden z tematów Rady faktycznie brzmiał: „Diagnostyka laboratoryjna tylko dla analityków medycznych a może także dla biochemików i mikrobiologów w obszarach ich kompetencji i wykształcenia”. Jak podał, "kwestia dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego absolwentów kierunków przyrodniczych będzie przedmiotem dalszych analiz i dyskusji”. Podkreślił jednocześnie, że „w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia nie jest planowane wprowadzenie przepisów umożliwiających rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

„Mając na uwadze, iż wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę postawienia właściwej diagnozy lekarskiej, doboru właściwej terapii i oceny efektów leczenia, niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia, prowadzonego według ściśle określonego programu przygotowującego do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych i do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” – wskazał rzecznik MZ.

Argument o wymaganej gruntownej wiedzy podnosi także prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) dr Elżbieta Pułacz, która podkreśla, że osoby pracujące w medycznym laboratorium diagnostycznym powinny mieć wykształcenie medyczne. Według niej sprowadzanie zawodu diagnosty do osoby wykonującej badanie to szkodliwe uproszczenie. Jej zdaniem opinie, że absolwenci kierunków przyrodniczych mogą wykonywać obowiązki diagnostów. ponieważ znają metody oznaczania, można porównać do przekonania, że rzeźnik może wykonywać operacje, bo zna odpowiednie techniki. "Nie chodzi o samo przeprowadzenie badania. Diagnosta odpowiada za interpretację wyników, współpracę z lekarzem i prawidłowa opiekę nad pacjentem” – podkreśliła w rozmowie z PAP.

Według KIDL w Polsce jest ok. 15 tys. diagnostów.

Obecnie, jak przypomniał rzecznik MZ, o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych, może ubiegać się osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra. Prawo takie ma także osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunkach: biologia lub farmacja (i uzyskała tytuł zawodowy magistra), chemia lub biotechnologia (i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera) a także weterynaria (i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii) oraz odbyła odpowiednie kształcenie podyplomowe potwierdzone egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii. Prawo do wykonywania zawodu diagnosty ma także osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza oraz odbyła kształcenie podyplomowe.

W Sejmie na rozpatrzenie czeka poselski projekt noweli ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, który zakłada m.in. usunięcie biologii, farmacji, biotechnologii i chemii z listy kierunków studiów, których ukończenie umożliwia zdobycie tytułu diagnosty laboratoryjnego.

Autorzy projektu (klub PO) chcą, by tytuł diagnosty laboratoryjnego mogły uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku analityka medyczna lub diagnostyka laboratoryjna oraz osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza oraz specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej. Do katalogu kierunków studiów wyższych dodano medycynę laboratoryjną – kierunek, który jest ściśle związany z wykonywaniem zawodu diagnosty. Projekt rozszerza zakres czynności diagnostycznych o pobieranie materiałów do analizy również dla celów postępowania sądowego. Oznacza to, że czynnościami diagnostyki będą też badania wykonywane w laboratorium kryminalistycznym. (PAP)