W środę szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś i p.o. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zbigniew Niewójt podpisali porozumienie o współpracy. Jego celem jest wspólne przeciwdziałanie nieprawidłowościom przy wytwarzaniu i obrocie produktami leczniczymi i substancjami czynnymi.

"Jednym z zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom. W przypadku obrotu produktami leczniczymi zadanie to nabiera szczególnego znaczenia, bo chodzi o zdrowie Polaków. Służba celno-skarbowa walczy z przemytem i nielegalnym wprowadzaniem do obrotu produktów, które w rzeczywistości mogą bardziej szkodzić, niż pomagać. Aspekt podatkowy w tym przypadku ma mniejsze znaczenie, bo ważniejsza jest ochrona życia i zdrowia" – powiedział wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaś. Wskazał, że głównym polem współpracy KAS i GIF będzie zatrzymanie nielegalnego wywozu leków z Polski.

 

Nowy etap zwalczania przestępczości farmaceutycznej

Główny Inspektor Farmaceutyczny Zbigniew Niewójt ocenił, że współpraca z KAS "otwiera nowy etap w zwalczaniu przestępczości farmaceutycznej". "Wyeliminowanie kolejnych patologii zagrażających życiu i zdrowiu pacjentów jest możliwe tylko dzięki zacieśnieniu współpracy ze sprawnie działającą administracją skarbową" - powiedział.

Znaczenie podpisanego porozumienia podkreśla także minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Braki na polskim rynku leków, które odczuwają pacjenci, wynikają z działań sprzecznych z prawem. Formalna umowa pomiędzy dwiema instytucjami kontrolującymi rynek leków i obrót gospodarczy przyczyni się do skuteczniejszego ścigania przestępców. Przygotowujemy także wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, który powinien problem nielegalnego wywozu leków skutecznie rozwiązać" – zapowiedział.

Dzięki porozumieniu KAS i inspekcja farmaceutyczna będą przekazywały informacje istotne dla skutecznego przeciwdziałania naruszeniom prawa regulującego wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi i substancjami czynnymi. W szczególności chodzi o informacje o próbach wprowadzenia do obrotu sfałszowanych leków i substancji czynnych, wynikach badań laboratoryjnych produktów leczniczych lub substancji czynnych, a także o dane dotyczące podmiotów, które prowadziły wytwarzanie lub obrót produktami leczniczymi i substancjami czynnymi z naruszeniem przepisów.

W ramach współpracy planowane są także wspólne szkolenia i konferencje dotyczące wykrywania i przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi i substancjami czynnymi.

W 2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła: 430 kg marihuany, 1500 szt. konopi indyjskich, 150 kg amfetaminy, 30 kg kokainy, 220 kg haszyszu, 47 kg i 42 tys. tabletek extasy, 866 tabletek LSD, 5000 kg BMK (półproduktu do produkcji amfetaminy), 20 kg metamfetaminy oraz 140 kg i 430 tabletek środków zastępczych. Ujawniono także 1900 kg i 343 tys. tabletek nielegalnych produktów leczniczych.