- Polecono wstrzymanie planowych przyjęć pacjentów, odwołanie planowych zabiegów oraz wypisanie do domu pacjentów niewymagających hospitalizacji – poinformował rzecznik szpitala Wojciech Gumułka.

Działające w szpitalu specjalistyczne przychodnie będą w piątek 30 września 2016 roku pracować normalnie.

Decyzja o wstrzymaniu planowych przyjęć została podjęta po tym, gdy dyrekcja szpitala otrzymała informację o wynikach cyklicznej kontroli jakości wody, która wykazała, że woda z wewnętrznej instalacji placówki nie nadaje się do spożycia. Przyczyny zanieczyszczenia nie są na razie znane.

O odwołaniu zaplanowanych na piątek przyjęć do szpitala pacjenci byli informowani telefonicznie.

- Niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej jakości wody w szpitalu podjęto odpowiednie działania, między innymi zabezpieczono dostawy niezbędnej do spożycia oraz mycia ilości wody butelkowanej dla pacjentów i personelu – poinformował szpital.

O problemach z wodą poinformowano małych pacjentów i ich rodziców oraz wszystkie komórki organizacyjne i inne podmioty działające na terenie szpitala. Zabezpieczono odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych.

- Do chwili obecnej nie odnotowano u pacjentów, opiekunów ani personelu żadnych objawów zatrucia ani zachorowania, mogących być skutkiem problemów z wodą – zapewnił rzecznik.

 

 

We współpracy ze spółką Katowickie Wodociągi rozpoczęło się czyszczenie szpitalnej instalacji. Wewnętrzną instalację placówki przełączono do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, z pominięciem szpitalnych zbiorników rezerwowych. Zarządzono też płukanie instalacji maksymalną dopuszczalną dawką chloru, co powinno wyeliminować przyczynę zanieczyszczenia.

Kolejne badanie jakości wody odbędzie się w piątek 30 września 2016 roku rano. Jeżeli sytuacja wróci do normy, przyjęcia i zabiegi mają zostać wznowione. Bieżące informacje w tej sprawie szpital będzie przekazywał na swojej stronie internetowej www.gczd.katowice.pl.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Działają tu 24 poradnie specjalistyczne oraz 16 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa osiem klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rocznie zatrudniająca ponad tysiąc pracowników placówka przyjmuje około 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tysięcy specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tysięcyświadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W GCZD, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizowany jest też kompleksowy program szkoleń dla studentów polskich i zagranicznych. Szpital w Katowicach to także jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultra rzadkich u dzieci. (pap)