Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2011 roku zakłada powszechne uruchomienie elektronicznej dokumentacji medycznej 1 sierpnia 2014 roku. Termin okazał się nierealny z uwagi na nieprzygotowanie placówek medycznych.

Ministerstwo Zdrowia postanowiło więc znowelizować ustawę i wprowadzać system etapami w latach 2016-17. Do tego czasu poszczególne placówki będą włączać się do niego na zasadach dobrowolności.  (pap)