Ustawa o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury, ma na celu uporządkowanie sytuacji prawnej czterech instytucji - Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Studia Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej, Studia Miniatur Filmowych z Warszawy oraz Studia Filmowego Polska Kronika Filmowa z Warszawy.

Obecnie te instytucje są jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa. Projekt ustawy proponuje rozwiązania, które pozwolą przekształcić je w instytucje kultury, nad którymi pieczę będzie sprawował minister kultury.

Jako spółki Skarbu Państwa instytucje te muszą prowadzić działalność komercyjną; wszystkie są niedochodowe. Nie udała się ich prywatyzacja, z powodu braku zainteresowania inwestorów. Tymczasem wszystkie te spółki posiadają prawa autorskie do dzieł ocenianych przez MKiDN jako ważne dla polskiej kultury i wymagające ochrony. Przekształcenie tych spółek w instytucje kultury pozwoli na skuteczną ochronę i zarządzanie posiadanymi przez nie prawami autorskimi. (PAP)

ID produktu: 40121545 Rok wydania: 2012
Autor: Rafał Golat
Tytuł: Zamówienia publiczne w sferze kultury>>>