Zmarły był jednym z adwokatów skonfliktowanego z Kremlem byłego szefa koncernu naftowego Jukos Michaiła Chodorkowskiego i jego partnera biznesowego Płatona Lebiediewa. Chodorkowskiego reprezentował od 2004 roku, a Lebiediewa - od 2009 roku.

Wcześniej bronił oskarżonego o zdradę stanu rosyjskiego ekologa z międzynarodowej organizacji Bellona Aleksandra Nikitina, a także reprezentował przed sądami rodziny zamordowanych polityków z obozu demokratycznego - Galiny Starowojtowej i Siergieja Juszenkowa.

Szmidt ukończył w 1960 r. Wydział Prawa Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego. Od początku lat 60. był związany z kręgami dysydenckimi. Publikował w prasie podziemnej. Uczestniczył w kolportowaniu wydawnictw drugiego obiegu (samizdatu).

W 1991 roku był inicjatorem powstania Rosyjskiego Komitetu Adwokatów w Obronie Praw Człowieka. Wielokrotnie występował w obronie więźniów politycznych w Rosji. Pomagał w organizowaniu międzynarodowych konferencji obrońców praw człowieka.

Był również inicjatorem wprowadzenia do programu szkół w Rosji przedmiotu "Prawa człowieka". Napisał podręcznik dla nauczycieli i sam przez dwa lata prowadził ten przedmiot w jednej z petersburskich szkół.

Był także laureatem wielu rosyjskich i międzynarodowych nagród. W 1996 roku został uznany za prawnika roku w Rosji, a w 1997 roku otrzymał najwyższą rosyjską nagrodę prawniczą - Temidę.

Z Moskwy Jerzy Malczyk (PAP)