„Program ma zasięg ogólnopolski, nie wykluczamy żadnego rejonu kraju, bowiem zdolnych uczniów z ubogich rodzin możemy znaleźć w wielu wsiach” - zaznaczyła w czwartek prezes fundacji Joanna Bochniarz.
Program „Marzenie o Nauce” EFC skierowany jest do zdolnej, niezamożnej młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich. Stypendystami programu mogą zostać uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy przejdą pozytywnie dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci do jednego z kilkunastu renomowanych liceów, uczestniczących w programie.
Prezes fundacji podkreśliła, że licea te należą do najlepszych szkół w Polsce. W rankingu najlepszych liceów w kraju opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”, w pierwszej dziesiątce znalazło się osiem szkół, z którymi współpracuje EFC.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest ukończenie pierwszego semestru nauki ze średnią ocen min. 4,75 bądź osiągnięcie tytułu finalisty lub laureata olimpiad kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Dodatkowym kryterium jest średni dochód na osobę w rodzinie, nieprzekraczający 840 zł netto miesięcznie.
Fundacja zapewnia stypendystom zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce naukowe, naukę języków obcych. Uczniowie biorą udział w warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz letnich i zimowych wyjazdach. Młodzież objęta jest pomocą profesjonalnego opiekuna oraz psychologa.
W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci powinni wypełnić i wysłać do 31 marca tego roku formularz zgłoszeniowy na stronie www.efc.edu.pl. 9 kwietnia ogłoszone zostaną wyniki pierwszej fazy naboru. W ramach drugiego etapu kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną z regionalnym koordynatorem EFC, a także muszą dostać się do wskazanego przez fundację liceum. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje niezależna komisja. Lista nowych stypendystów znana będzie na początku lipca.
Według przedstawicielki fundacji, w tym roku przypada piąta edycja programu „Marzenie o Nauce”. Obecnie uczestniczy w nim 240 licealistów, a najstarsza grupa 90 osób to tegoroczni maturzyści. Zdecydowana większość z nich myśli o studiach wyższych, także na zagranicznych uczelniach. Najwięcej, bo 29 stypendystów uczęszcza do renomowanego V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC została utworzona w lipcu 2009 roku przez przedsiębiorcę Andrzeja Czerneckiego, syna patrona fundacji – prof. Romana Czerneckiego. Patron fundacji w okresie okupacji niemieckiej prowadził tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej (woj. świętokrzyskie) i okolicach.
Obecnie Fundacja EFC prowadzi dwa programy stypendialne: „Marzenie o Nauce” skierowany do młodzieży pragnącej się uczyć w najlepszych liceach w Polsce, oraz program „Wymarzone Studia” adresowany do stypendystów EFC, myślących o nauce na najbardziej prestiżowych uczelniach wyższych.