Głównym celem projektu "E-podręczniki", realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) - instytucję podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej, jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników. Jest on jednym z elementów wieloletniego programu cyfryzacji polskiej szkoły "Cyfrowa szkoła".
Funkcję p.o. koordynatora projektu "E-podręczniki" powierzyła Lesiak p.o. dyrektor ORE Aleksandra Zawłocka. Rzeczniczka prasowa MEN Joanna Dębek poinformowała, że zgodnie z przepisami nabór do projektu prowadzi właśnie Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Informację o powołaniu nowej p.o. koordynatora projektu podało we wtorek RMF FM, informując, że jej zastępcą będzie Dominik Rutkowski oraz, że w projekcie pracować będzie też Agnieszka Gzylewska oraz że wszystkie te osoby pracowały wcześniej przy darmowym podręczniku przygotowanym przez MEN "Nasz elementarz".
"Pani Agnieszka Lesiak wraz z panem Dominikiem Rutkowskim oraz panią Agnieszką Gzylewską zostali wyłonieni w procesie rekrutacji zewnętrznej jako eksperci ds. przedmiotów humanistycznych i wcześniej pracowali, bądź współpracowali z zespołem tworzącym "Nasz elementarz"" - potwierdził Osiński.
Także Dębek pytana o konkretne nazwiska, potwierdziła, że osoby te wcześniej pracowały w zespole tworzącym darmowy podręcznik dla pierwszoklasistów. "Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę to jakich osób potrzebujemy do sfinalizowania projektu jakim jest e-podręcznik te osoby takie kompetencje mają" - zaznaczyła Dębek.
"Przede wszystkim warto pamiętać, że w kwestii e-podręcznika komponent merytoryczny jest gotowy. To co trzeba zrobić do 1 września 2015 r., czyli do dnia, w którym e-podręczniki zaczną funkcjonować, to przełożenie tego komponentu merytorycznego na język i formę przystępną i zrozumiałą dla uczniów. Osoby, o których mówimy mają doświadczenie redaktorskie i takich właśnie kompetencji poszukujemy przy pracy z e-podręcznikiem" - podkreśliła.
Dębek pytana czy przejście tych osób z zespołu pracującego nad "Naszym elementarzem" do zespołu e-podręcznika, będzie miało wpływ na prace nad podręcznikiem do drugiej klasy, odparła, że nie będzie takiego wpływu. "Te prace w żaden sposób nie są zagrożone. Zadania, które te osoby realizowały w zespole darmowego podręcznika zostały przejęte przez pozostałych członków zespołu pracującego nad podręcznikiem dla drugoklasistów. W żaden sposób nie odbije się to negatywnie nad tempem prac" - zapewniła.

Będą opóźnienia w programie e-podręcznik>>

Pierwsze części podręcznika dla uczniów II klasy szkoły podstawowej "Nasza szkoła" i "Nasza szkoła. Matematyka" są obecnie poddawane konsultacjom społecznym.
Dotychczasowa pełniąca obowiązki koordynator projektu "E-podręcznik" Marlena Plebańska została zwolniona w grudniu ub.r. Pełniła tę funkcję od lutego, zaś z projektem związana była od samego jego początku. Wraz z nią zwolniono też kilku ekspertów. Tłumaczono to koniecznością usprawnienie prac oraz poprawienie jakości e-podręcznika.
Zgodnie z rządowym programem "Cyfrowa szkoła" do 2015 r. mają powstać 64 e-podręczniki do 14 różnych przedmiotów obejmujących wszystkie etapy nauki, począwszy od I klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną. Udostępnione będą bezpłatnie uczniom, nauczycielom i rodzicom. Będzie z nich można korzystać przy użyciu urządzeń o różnych parametrach technicznych i systemach operacyjnych.
Za merytoryczne przygotowanie e-podręczników do matematyki i przedmiotów informatycznych odpowiada Politechnika Łódzka. Za e-podręczniki z zakresu przedmiotów humanistycznych merytorycznie odpowiada Uniwersytet Wrocławski, za e-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a za e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej - Grupa Edukacyjna S.A. Za stronę techniczną przygotowania wszystkich e-podręczników odpowiada Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
Od października 2013 r. kolejne fragmenty e-podręczników umieszczone są na specjalnej platformie internetowej.
Projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego szacunkowa wartość wynosi 45 mln zł. (PAP)

Firmom, które tworzą e-podręcznik, brakuje kompetencji?>>