Uniwersytet Wrocławski jest przykładem współpracy w Europie, a wymiana doświadczeń naukowych jest filarem stosunków polsko-niemieckich - powiedział we wtorek podczas uroczystości 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego prezydent Niemiec Christian Wulff.

Wulff podkreślił, że wrocławskie uczelnie wyższe bardzo dobrze współpracują z zagranicznymi placówkami, a najlepszym przykładem jest wymiana młodzieży. Prezydent Niemiec podkreślił również współpracę z lwowskimi uczelniami i wiążące je tradycje z Uniwersytetem Wrocławskiem. Wrocław jest przykładem współpracy i otwartości - mówił.

W tym kontekście nawiązał do wspieranej przez Polskę koncepcji Partnerstwa Wschodniego. Ukraina, wschodni sąsiad UE, powinna zbliżyć się do Europy poprzez współpracę społeczną i gospodarczą - mówił Wulff. (PAP)

pdo/ umw/ hes/ mag/