W porządku obrad znalazła się także informacja prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz dotycząca prac nad przygotowaniem projektu budżetu na 2012 r.

Projekt uchwały PiS ws. żłobków przewiduje, że opłata miesięczna za pobyt dziecka w placówce lub u opiekuna dziennego wynosiłaby 80 zł, a maksymalna za wyżywienie - 6 zł.

Obecnie opłata jest zależna od wysokości płacy minimalnej i wynosi nieco ponad 374 zł, do tego dochodzi ok. 6 zł dziennie za żywienie. Te stawki obowiązują od 1 września, wcześniej za żłobek płacono niecałe 200 złotych.

Zgodnie z projektem uchwały, zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w żłobku i u opiekuna dziennego byliby rodzice, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jeśli dochód przekraczałby tę wartość, ale jednocześnie był niższy od minimalnego wynagrodzenia, rodzice otrzymywaliby 50 proc. zniżki. A jeśli do żłobka lub przedszkola uczęszczałoby rodzeństwo, to za pobyt dziecka w żłobku rodzice zapłaciliby 75 proc. stawki. Za każdą godzinę wydłużonego pobytu dziecka w placówce rodzice mieliby zapłacić 12 zł.

Z kolei projekt obywatelski zakłada, że osoby z prawem do wieczystego użytkowania gruntu należącego do m.st. Warszawy, będą mogły go nabyć za 5 procent wartości.

Bonifikata dotyczy gruntów z budynkami mieszkalnymi, a także związanymi z taką zabudową np. garażami. Nie dotyczy lokali niemieszkalnych o funkcji użytkowej.

Autorzy projektu zaznaczają, że w Warszawie 80 proc. gruntów znajduje się w wieczystym użytkowaniu, a jedynie 20 proc. jest własnością osób fizycznych lub prawnych.

Nadzwyczajne sesje są zwoływane na wniosek jednej czwartej składu Rady Miasta. (PAP)

kno/ amac/