Zwycięska dwudziestka spośród 120 uczestników, którzy wzięli udział w etapie centralnym olimpiady, otrzyma indeksy na wybrane kierunki studiów na polskich uczelniach wyższych, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W niedzielę pierwszych dziewięciu spośród 20 laureatów weźmie udział w quizie, którego zwycięzca otrzyma stypendium ufundowane przez prezydenta RP.

Nie tylko chodziło o uzyskanie indeksu czy odpuszczenie sobie matury z WOS-u, ale również o to, aby przeżyć jakąś przygodę, spotkać marszałka Grzegorza Schetynę, zobaczyć Warszawę, być tutaj w Pałacu Prezydenckim - powiedział zwycięzca olimpiady Jakub Walawski z Nowego Sącza.

Laureat jeszcze nie wie, jakie studia wybierze, na pewno zdecyduje się na uczelnię w Warszawie lub Krakowie.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim prof. Nałęcz osobiście pogratulował laureatom olimpiady. Z doradcą prezydenta uczestnicy olimpiady dyskutowali na temat zakresu władzy i roli prezydenta Polski w państwie.

Wcześniej z młodzieżą spotkał się marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Zwracając się do uczniów zgromadzonych w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, marszałek podkreślił wagę zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata wśród młodych ludzi. Według niego, uczniowie powinni odczuwać nie tylko głód wiedzy, ale również pragnienie aktywnej obecności w Polsce oraz pragnienie jej zmiany.

Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizuje od 1991 roku komitet działający na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (w latach wcześniejszych funkcję organizatora pełnił Związek Harcerstwa Polskiego). Jego członkami są m.in.: dziekan tego wydziału prof. Janusz Adamowski oraz specjalista w dziedzinie systemów politycznych prof. Konstanty Wojtaszczyk.

Olimpiada jest skierowania do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Jej uczestnicy muszą wykazać się wiedzą na temat struktur życia politycznego w kraju i na świecie oraz przemian społeczno-politycznych.

Co roku na uczniów czekają także szczegółowe pytania z zakresu jednej z wybranych dziedzin życia społecznego. W tym roku uczniowie wykazywali się wiedzą na temat sportu. Pytani byli m.in. o prawne podstawy sportu w Polsce i Unii Europejskiej, międzynarodowe organizacje sportowe, historię sportu i Euro 2012.

52. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na poziomie szkół rozpoczęła się w listopadzie. Wzięło w niej udział prawie 20 tys. uczniów z całej Polski. Zakwalifikowani do dalszego etapu uczniowie brali udział w zawodach okręgowych.

12 i 13 marca około 120 uczniów, którzy na etapie okręgowym wypadli najlepiej, biorą udział w zawodach na poziomie centralnym. (PAP)
mce/ mhr/