W regionalnej inauguracji pilotażowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych uczestniczyli przedstawiciele władz regionu i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Olsztyńska szkoła w ramach tego programu zakupiła laptopy i tablice multimedialne, w które wyposażono wszystkie pracownie przedmiotowe. Pierwsza grupa uczniów skorzystała z nich we wtorek podczas pokazowej lekcji z języka angielskiego.
Wicedyrektor Beata Makowska powiedziała PAP, że dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Jak podkreśliła, dotychczas placówka dysponowała głównie projektorami i wysłużonymi komputerami. Dopiero udział w "Cyfrowej szkole" umożliwił zakup większej ilości nowoczesnego sprzętu.
Jak poinformował wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica do końca stycznia sprzęt komputerowy powinien trafić także do pozostałych 15 szkół w regionie, które uczestniczą w pilotażowym programie. Do tego czasu mają zakończyć się procedury przetargowe i szkolenia nauczycieli.
Zdaniem Janusza Krupy z wydziału podręczników i nowych technologii w edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, olsztyńska inauguracja była pierwszą tego typu uroczystością w kraju, na którą zaproszono przedstawicieli resortu.
"Życzę, żeby technologia wam pomogła, ale żeby nie przesłoniła tego, co najważniejsze: nauczania i wychowania" – powiedział Krupa.
Jak podkreślił ministerstwo oczekuje, że szkoły uczestniczące w programie wykształcą absolwentów, których wiedza znacznie przekroczy wymagania podstawy programowej. Przypomniał, że nowe technologie umożliwią indywidualizację nauczania.
W ocenie przedstawiciela MEN sukces pilotażowego programu zależy przede wszystkim od aktywności nauczycieli, którzy mają wprowadzić uczniów w świat cyfrowych zasobów edukacyjnych. Powinni oni zwracać uwagę na szanse i zagrożenia z tym związane.
W woj. warmińsko-mazurskim w programie uczestniczy 16 szkół, które otrzymają sprzęt o wartości 1,7 mln zł. Większość z nich wyposaży swoje pracownie, tylko w trzech uczniowie będą mogli korzystać z laptopów również w domach. Połowa placówek, które otrzymają sprzęt komputerowy, to szkoły wiejskie m.in. w Tylkowie, Kruklankach, Wilkasach, Świętajnie i Miłakowie
W całym regionie o udział w programie starało się 100 szkół. Wnioski 74 placówek zawierały jednak błędne wyliczenie kosztów dofinansowania. Warunki spełniło 26 szkół, ale - ze względu na ograniczoną kwotę dofinansowania przyznaną regionowi - nie wszystkie mogły otrzymać dofinansowanie. Dlatego finałową "szesnastkę" wylosowano spośród placówek spełniających kryteria.
W całej Polsce programem "Cyfrowa szkoła" objęto 402 szkoły. Jego wyniki będą miały wpływ na planowany wieloletni program cyfryzacji szkół. Program jest realizowany pilotażowo od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2013 r.(PAP)

mbo/ ls/