"Od 10 lat Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, do którego zostanie włączone przedszkole organizuje wsparcie dla małych dzieci z autyzmem w ramach "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka". Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, to od 8 do 10 godzin w miesiącu. Przedszkole będzie natomiast zapewniać bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta.
Nowa placówka będzie funkcjonowała jako Przedszkole Specjalne nr 24. Zdecydowano, że we wrześniu powstaną w nim trzy oddziały dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. W każdym z nich, pod opieką nauczycieli-specjalistów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 23, będzie maksymalnie czworo dzieci. "Na początek będzie ok. 12 miejsc, ale nie wykluczamy, że w przyszłości powstaną także oddziały dla dzieci z innymi niepełnosprawnościami" - poinformowało biuro prasowe.
Zespół Szkół Specjalnych nr 23 realizuje edukację dla uczniów z autyzmem od klasy pierwszej szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, do szkoły przysposabiającej do pracy. Utworzenie przedszkola zapewni ciągłość edukacyjną dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.
Miejsca dla dzieci autystycznych powstaną także w jednym z funkcjonujących już przedszkoli w Chorzowie. Jak informował w połowie maja rzecznik prasowy chorzowskiego magistratu Krzysztof Karaś, samorząd zamierza uruchomić dwa oddziały. "W każdym z nich opieką zostanie objętych czworo dzieci. Jeden będzie funkcjonował jako oddział poranny, drugi będzie działał w godzinach popołudniowych" - mówił Karaś.
Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, oprócz nowotworów, cukrzycy i AIDS. Zwraca uwagę, że w ostatnich 20 latach występowanie autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. W Europie żyje z tą chorobą 5 mln osób, czyli na 150 osób jedna dotknięta jest tym zaburzeniem. W Polsce ocenia się, że jedna osoba z autyzmem przypada na 300 mieszkańców. W sumie w naszym kraju żyje ok. 30 tys. osób z autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniem pokrewnym, ale o łagodniejszym przebiegu.(PAP)