Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister edukacji narodowej, mówiąc o zmianach w edukacji, zwróciła uwagę, że obecnie ok. 30 proc. uczniów zdaje maturę na poziomie podstawowym przystępując do egzaminu z matematyki, języka polskiego i języka obcego.
Chcemy, aby od 2015 roku każdy uczeń miał obowiązek przystąpienia rownież do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Chodzi o to, aby ten egzamin ułatwiał rekrutację na wyższe studia, taki był postulat rektorów uczelni wyższych" - tłumaczyła.
Szumilas mówiła też o zmianach dotyczących kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. "Chcemy, aby absolwent szkoły ponadagimnwzjalnej był lepiej przygotowany do studiowania, ale również - lepiej przygotowany do znalezienia pracy na rynku pracy (...) Stąd od 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęliśmy zmianę związaną ze zmianą treści kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego" - tłumaczyła.
Minister zwróciła uwagę na nową podstawę programową kształcenia zawodowego i podziału zawodu na kwalifikacje. "To możliwość uzyskania w przyszłości innych zawodów bez konieczności powtarzania wszystkich treści kształcenia, wprowadziliśmy kursy kwalifikacyjne - to szybszy i łatwiejszy dostęp do nowych zawodów dla osób posiadających wykształcenie średnie i zawodowe" - zauważyła.
Poruszyła także kwestię bezpieczeństwa w szkole. 
"Dyrektorzy szkół otrzymali materiały dotyczące działań, które mogą prowadzić w różnych obszarach. Placówki doskonalenia nauczycieli zostały zobowiązane do przygotowywania wsparcia, pomocy dyrektorom, tam, gdzie problem z przemocą jest bardzo duży. Zostaną przygotowane kursy, szkolenia, pomoc nauczycielom w radzeniu sobie z tymi problemami. Współpracujemy również z policją; posterunki policji pomagają nam w dotarciu do tych szkół, gdzie potrzeba takiego wsparcia, tak żeby ta pomoc dla dyrektorów szkół i nauczycieli była kierowana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.
W ramach projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w tym roku przeznaczamy środki na programy profilaktyczne i taki projekt też jest zaplanowany w budżecie na 2013 rok" - mówiła Szumilas.
Minister edukacji powiedziała też, że w ostatnich latach resort wspierał instytucje zajmujące się uczniami zagrożonymi, kierując fundusze do ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii. "Działanie na rzecz bezpieczeństwa nie może być akcją jednorazową, powinno być to działanie prowadzone w szkołach systematycznie" - podkreśliła Szumilas. (PAP)