E-podręczniki z wiedzy humanistycznej opracowywane przez Uniwersytet Wrocławski są już gotowe, teraz nanoszone są poprawki wskazane przez rzeczoznawców – poinformował PAP dr Ryszard Balicki, kierownik projektu „E-podręczniki kształcenia ogólnego” ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zgodnie z rządowym programem "Cyfrowa szkoła", za którego realizację odpowiada podległy MEN Ośrodek Rozwoju Edukacji, ma powstać 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów obejmujących wszystkie etapy nauki, począwszy od I klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną; łącznie mają być 62 e-podręczniki.
Od października ub. roku kolejne e-podręczniki umieszczane są na platformie internetowej http://www.epodreczniki.pl/ Strona doczekała się ponad 6 mln odwiedzin.
Obecnie brakuje jedynie czterech podręczników z wiedzy humanistycznej, za których merytoryczne przygotowanie odpowiada Uniwersytet Wrocławski. „Ze względu na konstrukcję i obszar tematyczny niektórych z tych podręczników potrzebowaliśmy więcej czasu na ich opracowanie. Na pewno dotrzymamy terminu 18 grudnia. Pozostało jedynie wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez rzeczoznawców” - powiedział dr Balicki.

Udostępniono już 58 e-podręczników>>

 

Założeniem przyjętym przy opracowywaniu e-podręczników było to, by można było z nich korzystać zarówno online, jak i offline po pobraniu na własny komputer albo czytnik e-booków, przy użyciu urządzeń o różnych parametrach technicznych i systemach operacyjnych. Wszystkie e-podręczniki, z wyjątkiem przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej (ze względu na rodzaj zamieszczonych w nim materiałów interaktywnych, m.in. filmów i animacji), mają też wersję do druku.
Za merytoryczne przygotowanie e-podręczników do matematyki i przedmiotów informatycznych odpowiada Politechnika Łódzka. Za e-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, za e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej - Grupa Edukacyjna S.A. Za stronę techniczną przygotowania wszystkich e-podręczników odpowiada Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
Projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego szacunkowa wartość wynosi 45 mln zł. Termin realizacji projektu wydłużono do grudnia 2015 r. w związku z potrzebą upowszechniania wiedzy o sposobach korzystania z e-podręczników.(PAP)

Wydawcy podręczników: e-podręcznik naruszy zasady konkurencji>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Głos ucznia. Instrument dobrych zmian w edukacji
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł