Zgodnie z rządowym programem "Cyfrowa szkoła", za którego realizację odpowiada podległy MEN Ośrodek Rozwoju Edukacji, ma powstać 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów obejmujących wszystkie etapy nauki, począwszy od I klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną; łącznie mają być 62 e-podręczniki. Od października ub. roku kolejne e-podręczniki umieszczane są na platformie internetowej http://www.epodreczniki.pl/ Strona doczekała się ponad 6 mln odwiedzin. Brakuje tylko czterech e-podręczników, za których merytoryczne przygotowanie odpowiada Uniwersytet Wrocławski.
Założeniem przyjętym przy opracowywaniu e-podręczników było to, by można było z nich korzystać zarówno online, jak offline po pobraniu na własny komputer albo czytnik e-booków, przy użyciu urządzeń o różnych parametrach technicznych i systemach operacyjnych.
Wszystkie e-podręczniki, z wyjątkiem przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej (ze względu na rodzaj zamieszczonych w nim materiałów interaktywnych, m.in. filmów i animacji), mają też wersję do druku.

Wydawcy podręczników: e-podręcznik naruszy zasady konkurencji>>

Za merytoryczne przygotowanie e-podręczników do matematyki i przedmiotów informatycznych odpowiada Politechnika Łódzka. Za e-podręczniki z zakresu przedmiotów humanistycznych merytorycznie odpowiada Uniwersytet Wrocławski, za e-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, za e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej - Grupa Edukacyjna S.A. Za stronę techniczną przygotowania wszystkich e-podręczników odpowiada Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego szacunkowa wartość wynosi 45 mln zł. Termin realizacji projektu wydłużono do grudnia 2015 r. w związku z potrzebą upowszechniania wiedzy o sposobach korzystania z e-podręczników. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł