W Polsce nastąpiła znacząca poprawa wyników gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: umiejętności matematycznych, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji. Polska znalazła się w czołówce krajów Unii Europejskiej - wynika z ogłoszonych we wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyników Badania Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów PISA.
"Polska w ostatnich latach uzyskała największy postęp na całym świecie, jeśli chodzi o ilość uczniów z najlepszymi wynikami. Jesteśmy w grupie liderów. Mieścimy się na tym sportowym podium we wszystkich trzech kategoriach, a więc i matematyka, i nauki przyrodnicze, i umiejętność czytania i interpretacji" - powiedział Tusk. Podkreślił przy tym, że Polacy zbyt często tkwią w kompleksach myśląc, że nie stać Polski na uzyskiwanie takich wyników, które są najlepsze w Europie i na świecie.
"Mamy trzy powody do dumy i satysfakcji jako Polacy" - mówił szef rządu. Wymienił przy tym młodzież szkolną, która - jak się wyraził - jest "jedną z najbardziej uzdolnionych i jedną z najlepiej przygotowanych w Europie i na świecie", a także polskich nauczycieli. "Polski nauczyciel ma powód do satysfakcji, bo nie jest nauczycielem gorszym, tylko lepszym niż średnia europejska czy średnia światowa" - mówił Tusk. Pozytywnie ocenił także gimnazja. "Tak często krytykowany system, w którym gimnazjum, jak się okazuje, odgrywa bardzo istotną rolę, przynosi dobre efekty" - powiedział premier.
"Polska szkoła nie potrzebuje rewolucji. Polska szkoła potrzebuje więcej pieniędzy, polska szkoła potrzebuje jeszcze więcej opieki państwa i większego zaangażowania samorządu" - dodał Tusk.
Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. W każdej edycji badania sprawdzane są trzy umiejętności uczniów: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych.
Badanie PISA prowadzone jest pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r. W badaniu z 2009 r. brało udział 65 najbardziej rozwiniętych krajów, które współtworzą około 90 proc. gospodarki świata. Polska została zaliczona wówczas do nielicznego grona krajów na świecie, w których wyraźnie poprawiła się w ostatniej dekadzie wiedza i umiejętności młodzieży kończącej obowiązkową edukację w szkole. Polscy uczniowie - wśród rówieśników z krajów Unii Europejskiej - zajęli: 5. miejsce w czytaniu, 6. miejsce w naukach przyrodniczych, i 11. miejsce w matematyce.