Olimpiadę podzielono na trzy etapy: szkolny, wojewódzki i ogólnopolski. Pierwszy z nich – mający formę pisemnego testu, będzie miał miejsce 22 listopada. Zaplanowany na marzec przyszłego roku etap wojewódzki wyłoni – także w teście pisemnym - 16 drużyn, z których każda złożona będzie z trojga uczniów.
W kwietniu wszystkie drużyny przyjadą z wizytą do Gdańska. W jej trakcie nie tylko poznają miejsca związane z powstaniem i działalnością ruchu Solidarność, ale też wezmą udział w warsztatach doskonalących przeprowadzanie prezentacji. To właśnie prezentacja multimedialna dotycząca wskazanego przez organizatorów tematu związanego z Solidarnością będzie jednym z dwóch (obok odpowiedzi na wylosowane pytania) elementów, jakie złożą się na finał i zdecydują o zwycięstwie konkretnej drużyny.
„Wizyta w Gdańsku ma stworzyć taką wartość dodaną: chcemy, aby młodzież poznała się, może zaprzyjaźniła, aby miała szansę na wymianę poglądów. Chcemy zbudować w tych drużynach – złożonych przecież z uczniów z różnych szkół, a najczęściej też różnych miast, solidarność, nauczyć ich wspólnej pracy, rozmowy, wypracowywania kompromisów itp.” – powiedziała Patrycja Marczuk z Fundacji Centrum Solidarności.
Jak dodała Marczuk, organizatorzy olimpiady wybrali prezentację multimedialną jako składnik finałowej rozgrywki konkursu, aby pokazać młodzieży, że „historia nie musi być pokazywana w książkowy sposób pełen martyrologii”. „Multimedia połączone z prezentacją dają młodym ludziom szansę na opowiedzenie o historii ich własnym językiem” – wyjaśniła.
Dodała też, że jedna z zasad finału zakłada, iż w prezentacji musi wziąć udział każdy członek drużyny. „Każdy z nich opowie o tych dwóch dekadach swoim własnym językiem” – wyjaśniła Marczuk.

Finał konkursu zaplanowano na czerwiec. Odbędzie się on we Wrocławiu, a w jego organizacji pomoże prowadzone przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" Centrum Historii Zajezdnia działające w zajezdni MPK przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie podczas strajków w sierpniu 1980 r. rodziła się dolnośląska Solidarność.
Co roku organizatorzy wybierają też zespół muzyczny, który pełni rolę symbolicznego ambasadora konkursu. W ubiegłym roku był nim zespół Raz Dwa Trzy, który dał koncert towarzyszący finałowi olimpiady odbywającemu się w Nowohuckim Centrum Kultury. W tym roku rolę muzycznego patrona konkursu pełni zespół Coma, którego koncert ma towarzyszyć wrocławskiemu finałowi konkursu.
Zwycięzcy olimpiady mogą liczyć na indeksy na wybrane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim i Gdańskim, a także na ułatwienia w rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński. Natomiast laureaci wszystkich trzech pierwszych miejsc otrzymają roczne stypendia naukowe oraz ważne przez trzy lata bony na wybrane przez siebie publikacje IPN (książki, płyty DVD, gry planszowe). Na bony oraz nagrody pieniężne liczyć mogą także nauczyciele – opiekunowie laureatów.
Formularz rejestracyjny dla chętnych (mogą nimi być uczniowie II klas liceów lub III klas techników) oraz wszystkie szczegóły dotyczące olimpiady znaleźć można na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.
W ubiegłorocznej, trzeciej edycji konkursu wzięło udział ponad 500 szkół z całej Polski, które reprezentowało prawie 3 tys. uczniów oraz 446 nauczycieli.
Honorowy patronat nad konkursem objęli minister edukacji narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury. Partnerami olimpiady są Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ „Solidarność”. (PAP)