„Podjęliśmy w MEN działania. Po pierwsze zmieniamy rozporządzenie dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych tak, aby nauczyciele mogli zajmować się pracą z uczniami, a nie przede wszystkim dokumentami. W najbliższym czasie do konsultacji społecznych trafią projekty zmian. Przeglądamy też wszystkie rozporządzenia i ustawy (...), by wprowadzić zmiany tam, gdzie nadmiernie biurokrację wprowadzono” - powiedziała Szumilas podczas środowego spotkania z ok. 400 nauczycielami, przedstawicielami okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Zgodnie z obowiązującym od 1 września 2011 r. rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach powoływane są specjalne zespoły, w skład których wchodzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

Celem zespołów jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zarówno dzieciom z dysfunkcjami, jak i dzieciom szczególnie uzdolnionym). Wszystko to musi być szczegółowo opisywane przez zespół.

Inwentaryzacja całego prawa oświatowego - o której mówiła Szumilas - prowadzona jest pod kątem ustalenia procedur wymagających od nauczycieli wszelkiego rodzaju sprawozdawczości. Na tej podstawie mają zostać podjęte decyzje dotyczące likwidacji, ograniczeń lub uproszczenia części z tych procedur.

Rozpoczęcie pracy nad ograniczeniem biurokratycznych obciążeń polskich nauczycieli zapowiedział premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. "Dzisiaj nauczyciele mówią, podejrzewam, że jednym głosem, że chcieliby bardzo móc więcej czasu poświęcać dzieciom, a dużo mniej papierom. Rozmawiałem o tym i obiecałem to dzisiaj (...), że natychmiast zwrócę się do pani minister, aby naprawdę rzetelnie ocenić, na ile ta papierkowa, administracyjna, biurokratyczna praca jest rzeczywiście potrzebna" – powiedział wówczas premier.

Szumilas zapowiedziała w środę także inne zmiany w prawie oświatowym; dotyczą one zmian w systemie wspomagania i doskonalenia nauczycieli. "Proponujemy model pomocy nauczycielowi polegający na towarzyszeniu mu nie tylko poprzez szkolenia, ale także spotykanie się z nauczycielami nie tylko raz na rok podczas szkoleń. (...) Chcemy, by ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne rozpoczęły pracę według takiego modelu. To bardzo pomoże nauczycielom w ich codziennej pracy, a także pozwoli na wymianę doświadczeń" - mówiła minister.

Zapowiedziała, że niedługo podpisane zostanie rozporządzenie o ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Dodała, że trwają konsultacje społeczne rozporządzeń: o bibliotekach pedagogicznych i o poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (PAP)

dsr/ ls/ ura/