Nowe przepisy co do zasady powtarzają dotychczasowe rozwiązania - staż adaptacyjny nauczyciel przybywający z któregoś z państw członkowskich UE odbędzie w szkole, przedszkolu lub placówce systemu oświaty. Test umiejętności napisze natomiast w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.Zmiana wobec dotychczasowych przepisów polega natomiast na odstąpieniu od corocznego wskazywania przez kuratorów oświaty wykazu jednostek, w których odbywany jest staż adaptacyjny. Po noweli to organ prowadzący ustali z kuratorem, że dany podmiot może służyć takim celom.

 

Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu?
Tomasz Garstka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł