17 grudnia w Katowicach przedstawiciele American Heart Association oficjalnie wręczą władzom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach certyfikat potwierdzający nadanie tytułu "International Training Center".

Jak zaznaczyła Agata Kalafarska, otwiera to przed studentami wszystkich kierunków możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu basic life support - podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia), advanced cardiac life support - zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych oraz pediatric advanced life support - zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci.

Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu międzynarodowy certyfikat uznawany w szpitalach na całym świecie. Ponadto, w ramach porozumienia zostanie wyszkolona kadra dydaktyczna wybrana spośród pracowników SUM, co daje możliwość ujednolicenia programów nauczania z zakresu zabiegów resuscytacyjnych na wszystkich kierunkach.

Powstała w 1948 r. śląska uczelnia kształci obecnie ponad 9,6 tys. studentów na 15 kierunkach w języku polskim i 9 w języku angielskim. Na pięciu wydziałach SUM uczą się przyszli lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii.

American Heart Association to powstała w 1924 r. w Stanach Zjednoczonych organizacja zajmująca się profilaktyką chorób serca i udaru. Finansuje innowacyjne badania, prowadzi też działania edukacyjne. (PAP)

lun/ mki/