Kolejne części darmowego rządowego podręcznika dla pierwszaków trafiać będą do szkół sukcesywnie, przed rozpoczęciem nauki z tych części.
Na dystrybucję podręcznika został ogłoszony przetarg; nie został on dotąd rozstrzygnięty. Złożone zostały cztery oferty. O dystrybucją "Naszego elementarza" ubiegają się: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Technika" Sp. z o.o. z Gliwic, Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. z Warszawy, POLANGLO Sp. z o.o. z Warszawy i ALFA-LOGIS Sp. z o.o. z Błonia.
"Liczne pytania zadawane przez oferentów i konieczność przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz niejasności i nieścisłości w złożonych ofertach, które wymagają uzyskania wyjaśnień i uzupełnień od oferentów, powodują wydłużenie procedury przetargowej. Do wszystkich wykonawców wysłano wezwania do wyjaśnień, dodatkowo jednego wezwano do uzupełnienia" - poinformowała Dębek.
Oferenci będą mieli prawo do odwołania się od wyniku wyboru wykonawcy. "Nie daje to gwarancji, że podręczniki dotrą do uczniów na czas. Stąd decyzja o powierzeniu zadania dystrybucji pierwszej i drugiej części kuratorom" - wyjaśniła.
Rzeczniczka podała, że podręczniki zostaną odebrane od producenta lub dostarczone przez niego do miejsc wskazanych przez kuratorów oświaty, a następnie dostarczone do szkół podstawowych na terenie każdego województwa. "Co ważne, rozwiązanie to nie zwiększy kosztów" - zaznaczyła.
Kwota zaplanowana na dystrybucję wszystkich czterech części podręcznika, ogłoszona przy otwarciu ofert, to 1 mln 920 tys. zł. "Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie wybrane, koszty dystrybucji czterech części podręcznika nie przekroczą tej sumy" - podkreśliła Dębek.
W środę upłynął termin składania przez szkoły zamówień na przygotowywany na zlecenie MEN darmowy podręcznik dla uczniów I klas szkół podstawowych "Nasz elementarz". Według resortu, zamówiono ponad 577 tys. podręczników dla pierwszaków; w tym 573 tys. podręczników w wersji standardowej (co stanowi 93 proc. zakładanej liczby podręczników) i ponad 4 tys. zaadaptowanych na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Podręczniki zamówiło blisko 12,5 tys. szkół (95 proc. zakładanej liczby szkół).
Zgodnie z majową nowelizacją ustawy o systemie oświaty, uczniowie, którzy 1 września tego roku rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej, dostaną darmowe podręczniki. Książki te staną się własnością szkoły, mają służyć co najmniej trzem rocznikom.
Nauczyciele będą mogli skorzystać z innego podręcznika niż rządowy "Nasz elementarz" pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje jej organ prowadzący (w przypadku większości szkół publicznych jest to gmina). Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.
Drukowanie "Naszego elementarza" zlecono drukarni Centrum Usług Wspólnych, które jest jednostką podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. (PAP)

Polecamy: Nie będzie opóźnień przy druku rządowego elementarza