Program przygotowujący do matury międzynarodowej prowadzi w Polsce ponad 30 szkół; większość z nich to szkoły niepubliczne. Realizowany jest naszym kraju od 1993 r. Jako pierwsze do programu przystąpiły warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
W tym roku do matury międzynarodowej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika przystąpi 42 abiturientów, z tej szkoły. "Wśród nich będzie nasza absolwentka, która jest już studentką medycyny, lecz chce poprawić swój wynik na maturze" - powiedziała wicedyrektor "Kopernika" Grażyna Kania. Poinformowała, że do egzaminu w szkole przystąpią też dwie osoby, które realizowały program IB za granicą.
Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Jego posiadanie nie zapewnia jednak absolwentowi miejsca bez egzaminu na wielu prestiżowych uczelniach wyższych na świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (MIT - Massachusetts Institute of Technology).
Większość polskich maturzystów międzynarodowych, z którymi rozmawiała jako główną motywacje do podjęcia nauki w systemie IB podawała chęć studiów zagranicą, najczęściej w Wielkiej Brytanii.
Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze w pierwszych dniach maja. Z reguły jest to 2 maja. Ponieważ w tym roku przypada on w piątek, dlatego zdecydowano o rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej w poniedziałek 5 maja.
Sesja trwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, obcy i matematyka. Oprócz tego zdają egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) i z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.
Program IB realizowany jest w dwóch ostatnich klasach liceum; wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas.
Materiały na egzamin maturalny przygotowywane są w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane są do szkół na całym świecie. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie. Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem egzaminu z języka ojczystego) uczniowie zdają w języku angielskim.
Maturzystów obowiązuje 24-godzinna tajemnica dotyczącej zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych, bowiem identyczne zadania rozwiązują maturzyści mieszkający na różnych kontynentach, w różnych strefach czasowych.
Każda praca oceniana jest w skali od 1 do 7 punktów. Z sześciu części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Można też uzyskać dodatkowe trzy punkty za esej z teorii wiedzy i pracę badawczą z wybranego przedmiotu - obie prace muszą być napisane po angielsku. Dodatkowo wszyscy uczniowie muszą przepracować 150 godzin na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego. Aby zdać maturę IB, trzeba uzyskać co najmniej 24 punkty.
Wyniki egzaminu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizacji IB w lipcu, dyplomy młodzież otrzyma na początku września.
System IB powstał w 1962 r. w Genewie. Celem nauczania i wychowania w szkołach IB jest "całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę jednoczącego się świata XXI wieku, (...) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową czy państwową". Na świecie program IB prowadzony jest przez ponad 2330 szkół.
Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury. (PAP)

Polecamy: Matura 2014: najpopularniejsze przedmioty: angielski, geografia, biologia