Celem tego konkursu, adresowanego do Rad Rodziców przedszkoli, szkół podstawowych oraz do uczniów, jest promowanie i upowszechnianie inicjatyw podejmowanych, by zapewnić sześciolatkom przyjazną adaptację do edukacji szkolnej.
"Jestem przekonana, że sześciolatek w szkole to jest wielka szansa. Czasem rodzice, szczególnie w dużych miastach, mają wątpliwości. Rodzice (..) z mniejszych miejscowości takich wątpliwości nie mają i bardzo się z tego cieszę" - mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska podczas gali finałowej konkursu w Centrum Nauki Kopernik.
Minister edukacji narodowej wyraziła przekonanie, że dzieci pragną rozpoczynać naukę w szkole "najwcześniej, jak to jest możliwe". Dodała, że sama jest mamą ucznia, który poszedł do szkoły jako sześciolatek.
Nagrody w konkursie przyznano w kategoriach: "Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły" (kategoria kierowana do Rad Rodziców przedszkoli), "Sześciolatek w przyjaznej szkole" (kategoria kierowana do Rad Rodziców szkół podstawowych) oraz "Mam 6 lat i jestem aktywny" (kategoria kierowana do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat).
Uczestnicy oceniani w pierwszej z tych kategorii mieli za zadanie opisać (oczekiwane były formy literackie lub prezentacje multimedialne), w jaki sposób ich przedszkole współpracuje ze szkołą, "aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne". Pierwsze miejsce zajęło w konkursie Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Bełchatowie, miejsce drugie - Przedszkole Miejskie Nr 27 w Jeleniej Górze, a miejsce trzecie - Przedszkole Publiczne w Połańcu.
W kategorii "Sześciolatek w przyjaznej szkole" uczestnicy opisywali z kolei, jak ich szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy - z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia (formy literackie lub multimedialne). Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu, a drugie miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie. Na miejscu trzecim uplasował się Zespół Szkół Nr 1 w Szczecinie.
Dzieci startujące w konkursie rywalizowały w kategorii "Mam 6 lat i jestem aktywny". Przygotowały prace (formy multimedialne lub prace plastyczne) prezentujące umiejętności, jakie sześciolatek zdobył w pierwszej klasie, z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia. Miejsce pierwsze wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Ch. Andersena w Radomiu, miejsce drugie - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim, a miejsce trzecie - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.
Minister edukacji przyznała również tytuły "Samorząd na 6", honorując samorządy wyróżniające się pod względem największej liczby sześciolatków w pierwszych klasach. Nagrody dla samorządów przyznano w kategoriach: miasto wojewódzkie (laureat: m.st. Warszawa), miasto na prawach powiatu (Sopot), miasto i gmina miejsko-wiejska od 30 tys. mieszkańców (miasto Wołomin), miasto i gmina miejsko-wiejska do 30 tys. mieszkańców (gmina Chociwel, woj. zachodniopomorskie), gmina wiejska od 5 tys. mieszkańców (gmina Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie) oraz gmina wiejska do 5 tys. mieszkańców (gmina Chodów, woj. wielkopolskie).
Organizowany przez MEN konkurs "Mam 6 lat" stanowi element kampanii promującej obniżanie wieku szkolnego. Jego celem jest również upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz korzyści płynących z wcześniejszego rozpoczęcia nauki, jak również promowanie umiejętności dzieci sześcioletnich nabywanych w szkole.
Obecny rok szkolny 2013/2014 jest ostatnim, kiedy rodzice mieli prawo wyboru, czy ich sześcioletnie dziecko pójdzie wcześniej do szkoły. 1 września 2014 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika rozpoczną naukę w 2015 r. W latach 2009-2013 z prawa wcześniejszego rozpoczęcia nauki skorzystało w zależności od rocznika od 5 do około 20 proc. sześciolatków. (PAP)