Broniarz: zawód nauczyciela musi odzyskać dawny prestiż
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego zwracając się do nauczycieli przypomniał, że codziennie podejmują oni trud kształcenia i wychowywania, choć - jak ocenił - w dzisiejszych czasach coraz trudniej być nauczycielem. "Z każdym rokiem szkolnym przybywa nowych obowiązków, rosną oczekiwania rodziców, zmienia się rola szkoły i pozycja pedagogów, także za sprawą debaty publicznej, w której nauczyciele są przedstawiani głównie w kontekście kosztów ponoszonych przez samorządy na edukację" - podkreślił.

Russell J. Quaglia: w oświacie nie ma drogi na skróty>>

Według Broniarza, coraz rzadziej dyskutuje się, o jakości kształcenia. "Po 25 latach od przemian ustrojowych, Polska jest za granicą wychwalana za niebywały sukces edukacyjny. W kraju zaś nauczyciele są krytykowani, a w debacie pojawiają się nieprawdziwe informacje o ich czasie pracy i płacach" - zaznaczył.
Jak podkreślił prezes ZNP do przeciwników publicznej edukacji nie przemawiają fakty i wyniki międzynarodowych badań.
Dlatego - napisał - istnieje potrzeba przywrócenia naszemu zawodowi jego dawnego znaczenia, a nauczycielom poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.
Życzył nauczycielom, by ich praca była należycie oceniana i wynagradzana, aby trud, który wkładają w kształcenie był doceniany, a ich zawód cieszył się społecznym uznaniem i szacunkiem.

Russell J. Quaglia: Polska powinna być dumna z edukacyjnego sukcesu>>

RPD: potrzeba nauczycieli z zapałem do pracy
"Odwołując się do kanonu polskiej literatury, która pełna jest cennych dla nas rad i wskazówek, pozwolę sobie przytoczyć przykład, który każdy wychowawca i nauczyciel powinien sobie wziąć głęboko do serca. Stanisław Żeromski w noweli "Siłaczka" podjął wciąż aktualny temat postawy nauczyciela wobec uczniów, postawy człowieka myślącego" - napisał rzecznik praw dziecka Marek Michalak w życzeniach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Podziękował nauczycielom i wychowawcom "za trud wychowania i nauczania, za wszystkie sprawdzane kartkówki, nieprzespane noce, wiarę w uczniów za ogrom pracy na rzecz młodego człowieka". Życzył im pokładów nowych sił, charyzmy oraz zapału do pracy z uczniami szczególnie z tymi, którzy niedawno rozpoczęli swoją edukację.

Russell J. Quaglia: ucznia trzeba traktować jak partnera>>

"To od nich zależy przyszłość, ale to my możemy nadać jej kształt. Winniśmy wyposażyć młodych ludzi we wszystkie potrzebne w dorosłym życiu umiejętności, służyć im dobrą radą i po ludzku być dla nich życzliwymi przyjaciółmi" - przypomniał Michalak.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.(PAP)

Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji uczenia się przez całe życie w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji tematem XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>