Już po raz dziesiąty sondaż wśród kilku tysięcy uczniów na temat ich stosunku do mafii przeprowadził ośrodek studiów imienia Pio La Torre, polityka i działacza związkowego, zamordowanego przez sycylijską cosa nostra w 1982 roku.

13 procent uczniów sądzi, że to państwo jest silniejsze od mafii. Mniej niż jedna trzecia (30 procent) twierdzi, że mafię można definitywnie pokonać. Zauważa się, że z mniejszym pesymizmem na szanse pokonania mafii patrzą mieszkańcy południa kraju, gdzie znajdują się kolebki jej gangów.

W analizie wyników ankiety, rozpisanej w ramach realizacji programu edukacyjnego, którego celem jest kształtowanie postaw sprzeciwu wobec mafii, odnotowano też, że 90 procent młodzieży szkolnej odrzuca i potępia przestępczość zorganizowaną. Jednocześnie młodzi Włosi podkreślają, że siła mafii polega na tym, że przenika do instytucji państwa i do polityki.

80 procent uczniów szkół średnich przyznało, że nie ma zaufania do klasy politycznej, w tym także do lokalnych polityków.

"Nie ma znaczącej różnicy między młodzieżą z centrum i północy a tą z południa Włoch, jeśli chodzi o ocenę korupcji wśród lokalnych działaczy politycznych" - powiedział prezes ośrodka Pio La Torre, Vito Lo Monaco.

Jak zauważył, większość uczniów deklaruje, że nie zwróci się o pomoc w znalezieniu pracy ani do mafiosa, ani do polityka.

W ocenie szefa ośrodka wyniki sondażu są zarówno niepokojące, jak i zachęcające. Jego zdaniem otuchy dodaje fakt, że 83 procent uczniów ma zaufanie do nauczycieli. Na kolejnych miejscach grup zawodowych, którym ufają młodzi Włosi, są sędziowie, funkcjonariusze sił porządkowych, dziennikarze i związkowcy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

sw/ mmi/