Jak poinformował dyrektor WUP Tomasz Czop, celem konkursu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych. „Chcemy to osiągnąć poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego, dostosować go do potrzeb rynku pracy, wzbogacić ofertę edukacyjną szkół, zachęcić placówki do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i uczelniami wyższymi”- dodał. Czop przypomniał, że w ramach poprzedniej perspektywy unijnej na Podkarpaciu zainwestowano ok. 90 mln zł. Pieniądze te zostały wydane w ramach dużego projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”. „W ramach projektu wsparciem zostało objętych ok. 85 proc. placówek kształcenia zawodowego. Uruchomiliśmy ponad 30 nowych kierunków kształcenia, utworzono również 380 pracowni praktycznej nauki zawodu, a staże i praktyki u przyszłych pracodawców odbyło czternaście tysięcy uczniów szkół zawodowych”- zaznaczył dyrektor WUP. Jego zdaniem dzięki tym pieniądzom „podkarpackie szkolnictwo zawodowe dźwignęło się z kolan”. „Praktycznie z marszu, po zakończeniu tego projektu, kontynuujemy i poszerzamy wsparcie tego sektora szkolnictwa”- podkreślił Czop. Spotkanie informacyjne dotyczące założeń ogłoszonego w czwartek konkursu odbędzie się 26 listopada br. podkarpackim urzędzie marszałkowskim. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14 grudnia br. do 5 stycznia 2016 r. Konkurs jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Jest on finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.(PAP)

Praktyki zawodowe już na nowych zasadach>>