Jak poinformował Konrad Kozłowski z płockiego Urzędu Miasta, archeolodzy zakończyli już trwające kilka miesięcy prace wykopaliskowe na terenie szkoły i obecnie opracowują raporty oraz dokumentację ze swych poszukiwań.
"Małachowianka", bo tak popularnie nazywana jest szkoła, została założona w 1180 r. przy kolegiacie św. Michała Archanioła i od tamtej pory działa nieprzerwanie w tym samym miejscu. To jedna z najstarszych szkół w Europie.
Szczątki ludzkie odkryto tam w lutym w podziemiach wczesnośredniowiecznych budynków szkoły - w części zachowanej kolegiaty i na terenie do niej przyległym. Według ostatnich badań, kolegiata była jedną z najwcześniejszych budowli gotyckich na terenie Polski.
Kozłowski zaznaczył, że badania antropologiczne odkrytych szczątków mogą potrwać kilka tygodni. „Po ich zakończeniu będzie można określić wiek i przyczyny śmierci, a być może status społeczny czy tożsamość pochowanych osób” – wyjaśnił.
Po wykonaniu badań szczątki zostaną pochowane, najprawdopodobniej we wspólnej mogile w pobliżu szkoły. „Szczątki zostaną na pewno powtórnie pochowane. Na razie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, co do miejsca pochówku. Czekamy na zakończenie badan. Nie jest wykluczone, że szczątki zostaną ponownie pochowane na terenie szkoły, w pobliżu dawnej kolegiaty” – powiedział Kozłowski.
Prace renowacyjne w „Małachowiance” rozpoczęły się pod koniec września 2012 r. i potrwają do 2014 r. W ich trakcie odnowione zostaną m.in. dach i elewacje zabytkowych zabudowań, osuszone zostaną fundamenty. Renowacją i modernizacją objęto także znajdujące się w podziemiach szkoły muzeum.
Koszt robót - ponad 29,9 mln zł - w większości pokryty zostanie ze środków Unii Europejskiej, a pozostałą część dołoży płocki Urząd Miasta.
Kozłowski poinformował, że dotychczas w dawnej kolegiacie, gdzie jeszcze w latach 30. XX wieku znajdowała się szkolna kaplica, odrestaurowano fragmenty odkrytych tam podczas renowacji malowideł ściennych autorstwa Władysława Drapiewskiego (1876-1961), twórcy m.in. polichromii w płockiej bazylice katedralnej. W znacznej części została też odbudowana absyda kaplicy, w której wcześniej znajdował się ołtarz.
W trakcie robót, w innej części zabytkowych budynków szkoły, odsłonięto m.in. fragmenty oryginalnej XVII-wiecznej posadzki. Obecnie specjaliści pracują nad odwodnieniem i zabezpieczeniem tej części zabudowań. Podczas renowacji prowadzone są także prace modernizacyjne. W ich ramach została m.in. wykonana nowa klatka schodowa wewnątrz jednego z budynków i szyb windy dla osób niepełnosprawnych.
Obecne liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego otrzymało tę nazwę na mocy uchwały Rady Miasta Płocka w 1921 r. Szkoła powstała w 1180 r. przy kolegiacie św. Michała Archanioła, jako fundacja Dobiechny, wdowy po Wojsławie, opiekunie Bolesława III Krzywoustego, władcy Polski, który pochowany jest w krypcie płockiej katedry. Od tamtej pory, wielokrotnie przebudowywana, szkoła istnieje nieprzerwanie w tym samym miejscu.
Najstarszą, zachowaną część szkoły są fundamenty i część murów wczesnośredniowiecznej kolegiaty św. Michała. Przetrwały także XV-wieczna wieża oraz XVII-wieczne skrzydło ówczesnego Kolegium Jezuickiego, które istniało od 1611 r. do drugiej połowy XVIII wieku.
Wykładowcami szkoły byli m.in.: profesor retoryki św. Andrzej Bobola (ok. 1591-1657), Wojciech Szweykowski (1773-1838) - pierwszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
W szkole uczyli się m.in.: Hieronim Napoleon Bońkowski (1807-1886), późniejszy nauczyciel dzieci Adama Mickiewicza; Honorat Koźmiński (1829-1916) ogłoszony przez papieża Jana Pawła II błogosławionym; prezydent II Rzeczypospolitej, profesor Politechniki Lwowskiej - Ignacy Mościcki (1867-1946); pułkownik lotnictwa, uczestnik bitwy o Anglię, dowódca polskiego skrzydła i słynnego Dywizjonu 303 - Jan Zumbach (1915-1986) a także Tadeusz Mazowiecki (ur. 1927) - pierwszy premier III RP. (PAP)