Opublikowana na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl wersja pierwszej części poradnika nie jest ostateczna. Każdy zainteresowany może zgłosić do niej swoje uwagi za pomocą specjalnego formularza.
"Poradnik może być źródłem inspiracji dla nauczycieli – zachęcać ich do wymiany doświadczeń, pomysłów na twórczą pracę z uczniami oraz tworzenia autorskich programów nauczania" - napisano na stronie.
Zawiera on propozycje tygodniowych planów pracy na wrzesień, październik i listopad, scenariusze zajęć oraz przykładowe karty pracy - gotowe do wykorzystania w miarę potrzeb konkretnych nauczycieli i ich uczniów. Według resortu edukacji, zaletą poradnika jest możliwość modyfikowania treści oraz sposobów ich realizacji, w zależności od inicjatywy i pomysłowości nauczyciela.
Obecnie przygotowano kilka pierwszych kart pracy; powstający zbiór materiałów ma być sukcesywnie uzupełniany o kolejne propozycje.
Resort edukacji informuje, że kolejne trzy części poradnika mają być publikowane razem z następnymi częściami "Naszego Elementarza".
W połowie maja rozpoczęto druk pierwszej z czterech zaplanowanych części "Naszego elementarza" dla pierwszaków. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska poinformowała wówczas, że chce w czerwcu przedstawić do konsultacji drugą część podręcznika dla najmłodszych, a przed początkiem nowego roku szkolnego - jego pozostałe dwie części. Później mają rozpocząć się prace nad podręcznikiem do klasy drugiej i trzeciej.
Zgodnie w uchwaloną w piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o systemie oświaty uczniowie, którzy 1 września tego roku rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej dostaną darmowy podręcznik. MEN podało, że w pierwszej kolejności do ich rąk trafi pierwsza część, z której dzieci będą korzystać przez pierwsze trzy miesiące nauki. Podręczniki te staną się własnością szkoły, będą służyć co najmniej trzem rocznikom. (PAP)

Polecamy: Pierwsza część podręcznika "Nasz Elementarz" - do konsultacji