W środę Sejm zajmie się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (tzw. ustawy okołobudżetowej).
W projekcie zaproponowano, aby w roku 2016, analogicznie jak w roku 2015, wprowadzić przepis umożliwiający elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. "Wprowadzenie powyższej zmiany nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powstałe w wyniku zaplanowania niższej kwoty przeznaczonej na doskonalenie zawodowe nauczycieli ewentualne oszczędności (elastyczność budżetowa) – w szacowanej wysokości ok. 140 mln zł – w budżetach organów prowadzących szkoły będą mogły być racjonalnie wykorzystane na inne potrzeby w zakresie oświaty" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.
Projekt przewiduje też „zamrożenie” funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w 2015 r., czy „zamrożenie” na poziomie 2013 r. podstawy naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych. (PAP)

Doskonalenie nauczycieli dostosowane do bieżących potrzeb szkoły - rozporządzenie opublikowane>>

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł