Nagrody przyznano w dwóch kategoriach - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jakub Jała z Gimnazjum nr 4 w Żorach zdobył 75 pkt. na 80 możliwych, a Natalia Szewczak z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic uzyskała ich 68.
Finałowy test historyczny pisało łącznie 63 z 348 uczniów wyłonionych z pierwszego etapu, który odbył się w październiku.
Test trwał 60 minut i składał się z 30 pytań. Od uczniów wymagano znajomości wielu szczegółów z życia osobistego i rodzinnego marszałka. Pytano ich np. o nazwiska panieńskie matki i żony, gdzie był chrzczony, do jakiego gimnazjum uczęszczał, jaki zawód wykonywał jego ojciec, przy jakiej ulicy znajdowała się jego kancelaria notarialna, na jaką chorobę zmarł. Należało także wiedzieć, do kogo Wolny skierował te słowa: "Idźcie z Bogiem - nigdy w prawo, nigdy w lewo - zawsze prosto" (tak mówił do swoich dzieci).
Jedno z poleceń dotyczyło rozpoznania, z kim marszałek Wolny prezentuje się na trzech zamieszczonych w teście fotografiach - byli to: jego syn Zbigniew, Wojciech Korfanty oraz wieloletni wojewoda śląski Michał Grażyński. "Najwięcej kłopotów sprawiło uczniom zadanie, w którym należało podać imiona i nazwiska czterech wybitnych postaci regionu, których popiersia zdobią Salę Sejmu Śląskiego" - powiedział PAP dr Paweł Matyszkiewicz z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach, gdzie odbył się finał.
Wydarzenie wpisało się w obchody 90. rocznicy pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego i 135. rocznicy urodzin marszałka Konstantego Wolnego. Decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego rok 2012 jest obchodzony w regionie jako Rok Konstantego Wolnego.
Konstanty Wolny urodził się 5 kwietnia 1877 r. w Bujakowie koło Mikołowa. Był działaczem narodowym i społecznym na rzecz polskości Górnego Śląska, współpracownikiem Korfantego, współautorem Statutu Organicznego Województwa Śląskiego - aktu prawnego, który dawał regionowi autonomię. Był zaangażowany w akcję plebiscytową oraz przygotowanie powstań śląskich. W trzecim z nich był zastępcą Korfantego.
W 1922 r., po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski, został marszałkiem Sejmu Śląskiego. Był nim przez trzy kadencje. We wrześniu 1939 r. wraz z falą uchodźców dotarł do Lwowa, gdzie był współzałożycielem Śląskiego Komitetu Uchodźców. Zmarł w tym mieście w 1940 r. Spoczął w grobowcu jezuitów na tamtejszym Cmentarzu Janowskim. Zgodnie z wolą rodziny oraz samorządu województwa śląskiego na przełomie maja i czerwca zidentyfikowane prochy polityka ekshumowano z lwowskiego cmentarza i pochowano na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. Spoczywają tam m.in. dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty i pierwszy wojewoda śląski Józef Rymer.
Konkurs historyczny dla uczniów zorganizowali: Biblioteka Śląska oraz Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli Wójewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.(PAP)

ktp/ hes/