Prawie stu gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, laureatów konkursu katyńskiego, spędziło tydzień w Charkowie. Podczas pobytu na Ukrainie odwiedzili także Żytomierz - największe skupisko Polaków w tym kraju, podkijowską Bykownię - miejsce pochówku ofiar stalinowskiego terroru, w tym polskich ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej oraz Polski Cmentarz Wojenny w Piatichatkach pod Charkowem.

,,Na uwagę zasługuje nagroda w konkursie. Nie jest to nagroda rzeczowa, a wyjazd do miejsc spoczynku bohaterów prac młodych ludzi, do których jadą oni wraz z nauczycielami. To wyjątkowe doznanie, gdyż ani z biurem turystycznym, ani z wycieczką szkolną nie jest tam łatwo dotrzeć" - powiedział w rozmowie z PAP dr Andrzej Zawistowski, wicedyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN.

W środę wieczorem odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. W trakcie spotkania z Konsulem Generalnym RP w Charkowie Janem Granatem zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie karty do albumu, poświęconej jednej konkretnej osobie, zamordowanej wiosną 1940 r. z rozkazu władz sowieckich. Na takiej karcie mógł znaleźć się życiorys wybranej osoby, list, zdjęcia, bądź dokumenty innego rodzaju.

,,Inicjatywa jest jedną z wielu propozycji, które proponuje Biuro Edukacji Publicznej IPN w zakresie edukacji historycznej młodzieży. Okazało się, że istnieje spore zapotrzebowanie na wspomniany konkurs. Każdy z jego uczestników zbierał informacje o jednej ofierze zbrodni katyńskiej, to nie był opis całej zbiorowości. Chodziło o upamiętnienie konkretnych osób, które w tej zbrodni straciły swoje życie - powiedział PAP dr Zawistowski.

Udział w konkursie wzięło 109 szkół, wyróżniono 40 prac - indywidualnych i grupowych. Przygotowane przez uczniów karty zostaną przeanalizowane przez historyków. Ze zgromadzonego w ten sposób materiału ma powstać album, którego wydanie przewidziane jest na przyszły rok.

Konkurs został zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Fundatorem wyjazdu edukacyjnego na Ukrainę był Bank PKO BP SA. (PAP)

wmk/ ls/