„Okrągły stół” w kwestii finansowania edukacji na Ukrainie został zorganizowany przez czeską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej w dniu 13 października w Czerniowcach. Było to drugie z serii wydarzeń w ramach tzw. „Road Show” – organizowanego przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, w celu wsparcia procesu reform u naszego wschodniego sąsiada. Pierwszy okrągły stół, który zorganizowany został przez Polskę w kwietniu br. w Czernichowie, poświęcony był kwestiom decentralizacji.
Spotkanie poświęcone edukacji odbyło się w budynku Narodowego Uniwersytetu Czerniowieckiego im. Jurija Fedkowycza. Uczestniczyli w nim m.in. wiceministrowie spraw zagranicznych oraz eksperci z ministerstw edukacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy, a także przedstawiciele ukraińskich organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.
Jako przykład owocnej współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie edukacji wiceminister Konrad Pawlik wymienił stworzone przy wsparciu Polski na Ukrainie: dwieście klubów przedsiębiorczości w szkołach wyższych oraz cztery uniwersyteckie inkubatory przedsiębiorczości. – Tylko w 2015 r. 5.400 nauczycieli ukraińskich zostanie przeszkolonych w ramach polskiego programu wsparcia – dodał. Zwrócił również uwagę na szansę, jaką dla ukraińskich studentów są stypendia Funduszu Wyszehradzkiego. Podkreślił, że proces reform w Ukrainie, który wspiera i będzie wspierać Grupa Wyszehradzka, jest jedyną drogą do stowarzyszenia Ukrainy z UE.

MEN doradzi w kwestiach edukacji na Ukrainie>>

Spotkanie poświęcone reformom poprzedziły konsultacje polityczne wiceministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej ze stroną ukraińską. W trakcie rozmów z wiceministrami Natalią Galibarenko i Wadimem Pristajko omówiono efekty ostatniego spotkania formatu normandzkiego w Paryżu, sytuację w strefie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz reformy przeprowadzane przez władze ukraińskie.
Wiceminister Konrad Pawlik podkreślił, że strona polska będzie popierać utrzymanie sankcji UE wobec Rosji, do momentu pełnej implementacji tzw. Porozumień z Mińska. – Ukraina pozostaje priorytetem Polskiej Pomocy. Zamierzamy, razem z naszymi czeskimi, słowackimi i węgierskimi kolegami kontynuować projekt okrągłych stołów zajmujących się wsparciem reform sektorowych na Ukrainie – dodał wiceszef polskiej dyplomacji. Wiceministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej jednoznacznie podkreślili ponadto konieczność poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.
Ważnym elementem konsultacji na Ukrainie było spotkanie z przedstawicielami Komisji ds. Zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy, podczas którego dyskutowano m.in. na temat ratyfikacji i implementacji Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina, wprowadzenia reżimu bezwizowego dla Ukrainy oraz głosowania nad zmianami do ukraińskiej konstytucji wprowadzających zdecentralizowany system władzy. – Reforma decentralizacyjna, podobnie jak działania w zakresie zwalczania korupcji, są niezmiernie istotne dla przyszłości Ukrainy – podkreślił wiceminister Konrad Pawlik. (PAP)

XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>