W ten sposób MEN odpowiada na doniesienia prasowe, według których Polska straciła miliony z funduszy unijnych przeznaczonych na e-podręczniki i narzędzia edukacyjne. Z informacji tych wynikało, że powodem odrzucenia wniosków był brak podstaw programowych.


"Ze względu na wprowadzane obecnie zmiany w systemie oświaty, które pociągają za sobą m.in. zmianę obowiązującej podstawy programowej, KM POWER obradujący w dniach 22-23 listopada br. zaproponował przesunięcie terminu procedowania nad wskazanymi szczegółowymi kryteriami wyboru dla fiszek: „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, tj. programów nauczania, scenariuszy lekcji i zajęć wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” i

„Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom”" - podkreśla resort - "Szczegółowe kryteria wyboru dla tych projektów powinny zostać zaakceptowane przez Komitet Monitorujący POWER po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej, co według planów MEN będzie na przełomie 2016/2017 roku." - tłumaczy.