Minister edukacji przedstawiła w środę projekt kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej podręczników szkolnych. Projekt ten ma uzupełniać procedowany obecnie w Sejmie projekt noweli, która na razie tylko otwiera możliwość zlecenia przez MEN opracowania i wydawania podręczników szkolnych.
"Zmiany zaczynamy w 2014 r. Do trwałej zmiany dojdziemy w 2017 r." - powiedziała w środę Kluzik-Rostkowska. "1 września 2014 r. z punktu widzenia rodziców pierwszoklasistów zarówno podręcznik do języka polskiego, matematyki, całej edukacji wczesnoszkolnej, jak i podręcznik do języka obcego oraz zestaw ćwiczeń będą darmowe" - podkreśliła.
"Przygotowujemy w tej chwili podręcznik, który będziemy proponować I klasom" - podkreśliła. Minister nie podała jednak informacji, kto będzie autorem podręcznika dla pierwszoklasistów; nie odniosła się też do ostatnich doniesień medialnych, że podręcznik ten powstanie na podstawie materiałów edukacyjnych dla polskich nauczycieli i uczniów za granicą. Z informacji przedstawionych przez MEN na początku lutego wynika, że wstępne prace dot. darmowego podręcznika prowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Kluzik-Rostkowska zapowiedziała jednak, że podręcznik będzie dostępny w formie PDF w maju br. i będzie mógł być wtedy oceniany przez opinię publiczną. MEN dodaje, że bezpłatny podręcznik dla najmłodszych uczniów będzie miał cztery części i dotyczył będzie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.
Podręczniki mają być własnością szkół i być przekazywane kolejnym rocznikom uczniów.
Kluzik-Rostkowska poinformowała, że w 2014 r. dodatkowo na każdego ucznia pierwszej klasy zostanie przeznaczona dotacja w wysokości 25 zł na zakup podręcznika do języka obcego oraz 50 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych. "Różnych, bo uważamy, że nauczyciel powinien mieć pełną swobodę, z jakich dodatkowych materiałów chce korzystać" - zaznaczyła.
"W tych 50 zł powinna się zmieścić zarówno kwota na ćwiczenia dodatkowe związane z edukacją wczesnoszkolną, jak i z ewentualnymi ćwiczeniami do języka obcego" - podkreśliła Kluzik-Rostkowska. Wyjaśniła, że we wrześniu 2015 r. darmowy podręcznik otrzymają uczniowie II klasy, a pierwszoklasiści będą korzystali z gotowego już podręcznika.
"Rozpoczynamy proces trwałej zmiany, mając zarówno na myśli klasy czwarte szkoły podstawowej, jak i pierwsze klasy gimnazjum" - podkreśliła Kluzik-Rostkowska.
W przedstawionej w środę informacji MEN o projektowanej nowelizacji czytamy, że zakłada ona "docelowo dostarczenie podręcznika dla klas I-III szkół podstawowych (...) oraz sfinansowanie z dotacji celowej wyposażenia uczniów klas I-III (...), a dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów podręczników i materiałów edukacyjnych".
Dotacje na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów trafią do samorządów.
Wyboru podręczników nie będą dokonywać - jak do tej pory - indywidualnie nauczyciele, lecz zespoły nauczycieli z danej szkoły. Ich wybór ma być opiniowany przez radę rodziców.
Zgodnie z harmonogramem wprowadzanych stopniowo zmian w 2015 r. uczniowie IV klasy będą mogli skorzystać z dotacji 140 zł na komplet podręczników oraz 25 zł na materiały ćwiczeniowe. "Szkoły będą miały dowolność w wyborze tego kompletu, będą mogły również wybrać inne materiały" - mówiła szefowa MEN.
Uczeń I klasy gimnazjum otrzyma 250 zł na zakup kompletu podręczników i 25 zł na materiały ćwiczeniowe. Jak zaznaczyła Kluzik-Rostkowska, różnica wynika z faktu, że gimnazjalista potrzebuje podręczników do większej liczby przedmiotów.
Ostatecznie w 2017 r. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli korzystać z sfinansowanych przez państwo podręczników i materiałów edukacyjnych. MEN ocenia, że koszt całej reformy wyniesie ponad 300 mln zł; pieniądze te mają pochodzić z rządowego programu "Wyprawka Szkolna", który służy uczniom z najbiedniejszych rodzin.
MEN informuje, że "dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne inne niż podręczniki będzie udzielana pod warunkiem, że komplet podręczników lub tych materiałów będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne".
W projekcie zapisano też, że podręczniki dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej wzwyż będą musiały przed 1 września 2015 r. zostać "wyczyszczone" z elementów, które uniemożliwiają ich wielokrotne użycie. Nie będą mogły w nich znajdować się żadne polecenia nakazujące uczniom wpisywanie do książki jakichkolwiek treści. Podręczniki nie będą mogły być też ściśle związane z innymi materiałami edukacyjnymi, na przykład odsyłać do ćwiczeń, w których są ważne treści, nieobecne w podręczniku.
Zakazana będzie praktyka sprzedaży podręczników w pakiecie z ćwiczeniami. Podręczniki, ćwiczenia i ewentualnie inne materiały mają funkcjonować i być sprzedawane oddzielnie. MEN chce w ten sposób pomóc uczniom, którzy nie mogą dokupić samego podręcznika lub samych ćwiczeń, w sytuacji, gdy np. je zgubili. (PAP)

Polecamy: Rządowy podręcznik może być gotowy już na maj