Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowało 80,4 tys. maturzystów, czyli prawie 22 procent abiturientów; ponad połowa zdających z tego przedmiotu (47,8 tys. osób) zdecydowała się na egzamin na poziomie podstawowym.
Z kolei chęć zdawania z chemii zgłosiło 47 tys. maturzystów, czyli blisko 13 proc.; większość zdających z chemii (36,8 tys.) zdecydowało się zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym.
Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie.
Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia. Na drugim miejscu jest biologia; w tym roku chce ją zdawać prawie 21 proc. maturzystów (egzamin będzie 17 maja). Na trzecim miejscu jest wiedza o społeczeństwie (egzamin przeprowadzono w poniedziałek - 13 maja), a na czwartym - chemia.
Egzaminy z geografii i z chemii na poziomie podstawowym trwają po 120 minut, a na poziomie rozszerzonym po 150 minut. Egzamin z chemii rozpocznie się o godzinie 9., a z geografii o godz. 14.00
Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.
Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.
Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja.
W środę 15 maja nastąpi jednodniowa przerwa w pisemnej sesji maturalnej w związku z żydowskim Świętem Tygodni - zwanym też Świętem Żniw. Przy ustalaniu terminów egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna musi bowiem uwzględniać wszystkie święta religijne, podczas których szkoły mogą mieć dni wolne od zajęć.
Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych przez CKE majowych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca. (PAP)

dsr/ abe/