Głównym celem projektu E-podręczniki, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) - instytucję podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej, jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników. Jest on jednym z elementów wieloletniego programu cyfryzacji polskiej szkoły "Cyfrowa szkoła".
Wojewodzic od lipca 2012 r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz koordynatora projektu E-podręczniki. "Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron" - powiedział Osiński.
Plebańska, która była zastępczynią Wojewodzica, obecnie jest pełniącą obowiązki koordynatora. "Myślę, że taka sytuacja nie będzie trwała długo. Projekt potrzebuje koordynatora" - zaznaczył rzecznik ORE. Jednocześnie podkreślił, że Plebańska ma pełne kwalifikacje, był pełnić obecnie sprawowaną funkcję.
Zgodnie z rządowym programem "Cyfrowa szkoła" do 2015 r. ma powstać 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów do wszystkich etapów nauki, począwszy od I klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną. Udostępnione będą bezpłatnie uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Za merytoryczne przygotowanie e-podręczników do matematyki i przedmiotów informatycznych odpowiada Politechnika Łódzka. Za e-podręczniki z zakresu przedmiotów humanistycznych merytorycznie odpowiada Uniwersytet Wrocławski, za e-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a za e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej - Grupa Edukacyjna S.A. Za stronę techniczną przygotowania wszystkich e-podręczników odpowiada Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.
W październiku ubiegłego roku fragmenty e-podręczników do matematyki do IV klasy szkoły podstawowej, I klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej zostały udostępnione na platformie internetowej www.epodręczniki.
Kolejne fragmenty e-podręczników mają być sukcesywnie prezentowane w tym roku: w marcu - do klas I-III szkół podstawowych, między kwietniem a czerwcem - do polskiego, historii, przyrody (dla klas IV-VI szkół podstawowych), geografii, chemii i fizyki.
E-podręczniki umieszczone zostaną na specjalnej platformie internetowej, będzie z nich można korzystać przy użyciu urządzeń o różnych parametrach technicznych i systemach operacyjnych.
Projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego" jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego szacunkowa wartość wynosi 45 mln zł. (PAP)