Zarząd województwa lubuskiego wybrał stypendystów w ramach projektu ,,Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego . Stypendia otrzyma 34 doktorantów.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, osoby, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, uzyskają dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł miesięcznie; maksymalny czas otrzymywania stypendium to jeden rok.

W tym roku do komisji stypendialnej wpłynęło 37 wniosków. Pozytywną ocenę otrzymały 34: 18 z kierunków technicznych, 15 z kierunków wsparcia działalności innowacyjnej oraz jeden z usług biznesowych. Kwota przyznanych stypendiów wynosi ponad 1,5 mln zł.

Pieniądze na stypendia pochodzą z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu finansowanego z tego źródła jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego.

Stypendia doktoranckie skierowane są do uczestników studiów doktoranckich, pracowników naukowych i innych osób, które mają otwarty przewód doktorski. Podstawowym kryterium naboru jest zameldowanie na terenie województwa lubuskiego oraz kształcenie się w dziedzinach zgodnych z ,,Lubuską Regionalną Strategią Innowacji 2010-2015 .

Strategia ta preferuje kierunki techniczne, dotyczące usług biznesowych i innych dziedzin nauki gwarantujących wsparcie działalności innowacyjnej (m.in. w zakresie ekonomii i administracji, nauk społecznych, nauk humanistycznych, ochrony i bezpieczeństwa, turystyki i rekreacji, kosmetologii, sportu).

W ubiegłym roku stypendia te przyznano po raz pierwszy. Otrzymało je wówczas 30 osób, a łączna kwota wyniosła prawie 1,3 mln zł.(PAP)

mmd/ hes/