Marzena Kumosińska z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi przypomniała, że w grudniu 2015 r. Sejm ustanowił obecny rok - Rokiem Cichociemnych - żołnierzy polskich szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Z tej okazji zorganizowany został ogólnopolski konkurs, którego celem było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o misjach wojskowych do okupowanej Polski w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem formacji Cichociemnych i postaci gen. Elżbiety Zawackiej "Zo".
Konkurs podzielony został na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowywały projekt tradycyjnej lub multimedialnej gazetki szkolnej poświęconej Cichociemnym i gen. "Zo".
W drugim etapie, w czwartek w Łodzi, spotkało się 18 drużyn, których prace oceniono najwyżej.
Rywalizowały one w konkursie "Ziemia zbliża się do mnie. Generał Elżbieta Zawacka  > i Cichociemni", sprawdzającym wiedzę o życiu gen. Zawackiej, historii Cichociemnych (okoliczności powstania formacji, przebieg szkolenia i misji, losy Cichociemnych po zakończeniu wojny) oraz dziejów Polski w latach II wojny światowej.
Pierwsze miejsce w tym turnieju wiedzy zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli (w składzie: Kacper Giezek, Michał Gzik, Maciej Darul); drugie – drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie (Damian Borowski, Maciej Dąbrowski, Rafał Kańciała); a trzecie - drużyna z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie (Magdalena Pryba, Katarzyna Wojciechowska, Karolina Sokołowska).
Cichociemni byli wysyłani do okupowanej Polski początkowo z Wielkiej Brytanii, a następnie, od końca 1943 r., z bazy we Włoszech. Wszyscy byli ochotnikami. W sumie w rekrutacji prowadzonej od lata 1940 do jesieni 1943 r. do służby w roli cichociemnych zgłosiło się 2413 oficerów i podoficerów Polskich Sił Zbrojnych. Ogółem przeszkolono 606 osób, a do przerzutu zakwalifikowano łącznie 579 żołnierzy i kurierów.
Od 15 lutego 1941 r. do 26 grudnia 1944 r. zorganizowano 82 loty, w czasie których przerzucono do Polski 316 cichociemnych (jeden z nich skakał dwukrotnie), była wśród nich jedna kobieta - Elżbieta Zawacka "Zo".
W okupowanej Polsce cichociemni wchodzili w skład kierownictwa KG AK, byli żołnierzami Wachlarza, Związku Odwetu, Kedywu, zajmowali się szkoleniem, wywiadem, walczyli w oddziałach partyzanckich, uczestniczyli w sabotażu i działaniach dywersyjnych we wszystkich okręgach AK.
W czasie wojny zginęło w sumie 103 cichociemnych. Dziewięciu zostało zamordowanych przez władze komunistyczne w powojennej Polsce.(PAP)

 

Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków
Piotr Czekierda (red. nauk.) , Bartosz Fingas (red. nauk.) , Marcin Szala (red. nauk.)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł