Senat zaproponował do nowelizacji cztery poprawki. Jedna ma charakter merytoryczny - zawęża zakres pracy asystentów. Senatorowie zaproponowali by asystenci mogli pracować tylko w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach szkolnych. Poprawkę tę poparło 18 posłów z połączonych komisji sejmowych. 11 posłów zaopiniowało ją negatywnie, jeden poseł wstrzymał się od głosu.
Pozostałe poprawki senackie mają charakter techniczny.
Zgodnie z nowelizacją, samorządy będą mogły zatrudniać w podstawówkach we wszystkich klasach asystentów nauczycieli, których zadaniem ma być wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.
Asystenci będą musieli mieć wykształcenie co najmniej takie samo jak nauczyciele uczący w danej szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. Będą jednak zatrudniani przez samorządy na podstawie Kodeksu pracy, a nie - jak nauczyciele - na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie ich nie będzie mogło być wyższe niż to, które otrzymuje nauczyciel dyplomowany.
Nowelizacja daje też możliwości odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami noweli, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mieli na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z nowelą o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców.
W nowelizacji są także zapisy dotyczące m.in. organizacji zajęć świetlicowych w szkołach. Zgodnie z nimi szkoły będą musiały organizować taką opiekę, jeśli będą wnioskować o to rodzice. W świetlicach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło być więcej niż 25 uczniów.
Poprawkami zaproponowanymi przez senatorów Sejm zajmie się na posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę. (PAP)

Polecamy: Wkrótce kolejne zmiany w prawie oświatowym