Uroczystość rozpoczęła msza święta, podczas której poświecono sztandary szkół. Następnie uczniowie, nauczyciele i goście przemaszerowali na ulicę prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Uczestnicząca w uroczystości prezydentowa Karolina Kaczorowska odsłoniła tabliczkę z nową nazwą ulicy.

Przemawiając w szkole Kaczorowska podziękowała za wybranie jej męża na patrona. Powiedziała, że ten wybór utwierdza ją w przekonaniu, że zdobył on sobie szacunek u starszych i młodszych.

,,Kiedy już mogliśmy przyjeżdżać do kraju, to mąż często jeździł do Polski, a specjalnie w sierpniu do Kielc, by uczcić początek niepodległościowego czynu zbrojnego Józefa Piłsudzkiego" - powiedziała prezydentowa.

Kaczorowski od 1999 r. był honorowym protektorem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, w którym udział biorą m.in. harcerze. Upamiętnia ono historyczny przemarsz żołnierzy z oddziałów Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich, którzy wyruszyli z krakowskich Oleandrów do Kielc w sierpniu 1914 r., z zamiarem wywołania powstania zbrojnego.

Kaczorowska wręczyła dyrektorce szkoły pamiątki związane z mężem - fotograficzne portrety prezydenta oraz książki. W szkole powstała sala patrona poświęcona życiu i dokonaniom Kaczorowskiego.

Wizyty Kaczorowskiego na uroczystościach zakończenia marszu ,,kadrówki" wspominał też prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Przypomniał, że 12 sierpnia 2009 r. wręczył ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie tytuł honorowego obywatela miasta. Według niego taki honorowy obywatel to dla miasta zaszczyt, ale też zobowiązanie, by służyć ideałom, które on wyznawał.

Z inicjatywą nadania szkołom imienia prezydenta Kaczorowskiego wyszli na początku roku rodzice uczniów. Wspólny wniosek w tej sprawie złożyły później rady pedagogiczne, rady rodziców i samorządy uczniowskie placówek. Uchwały w tej sprawie jednogłośnie przyjęli w kwietniu kieleccy radni.

Imię prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego nadano także części ulicy Niskiej pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i Radiową.

Kaczorowski kilkakrotnie odwiedził Kielce, m.in. przed wojną podczas wakacji spędzanych u rodziny, czterokrotnie był na mecie ,,kadrówki", w 2007 r. odwiedził miasto z okazji Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego.

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. Od najmłodszych lat należał do harcerstwa, tworzył m.in. Szare Szeregi. Za działalność konspiracyjną w ZHP w czasie okupacji sowieckiej w 1940 r. został skazany przez sąd w Mińsku na karę śmierci. Wyrok zamieniono na 10 lat łagru. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu traktatu Sikorski-Majski. W 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR, formowanej przez gen. Władysława Andersa. Przeszedł szlak bojowy z III Dywizją Strzelców Karpackich II Korpusu Polskiego, walcząc m.in. o Monte Cassino. W 1947 r. osiadł w Londynie.

W 1986 r. w rządzie na emigracji został ministrem do spraw krajowych, w 1989 r. objął po Kazimierzu Sabbacie stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta, w grudniu 1990 r., Kaczorowski przekazał na jego ręce insygnia władzy prezydenckiej II RP.

Posiadał tytuł honorowego obywatela kilkunastu polskich miast, był doktorem honoris causa czterech uczelni. Uhonorowano go również wieloma odznaczeniami m.in. Orderem Orła Białego, przyznanym przez Jana Pawła II Wielkim Krzyżem Orderu Piano oraz otrzymanym od królowej Elżbiety II honorowym tytułem Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Św. Michała i Św. Jerzego.

Ryszard Kaczorowski zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. Został pochowany w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. (PAP)

agn/ ls/