Jak poinformowało biuro prasowe wojewody śląskiego tematem rozmów w trakcie poniedziałkowego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego była likwidacja szkół oraz sytuacja pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych.
Z danych wynika, że śląskie gminy podjęły uchwały o zamiarze likwidacji 245 szkół i placówek oświatowych.
Wśród głównych przyczyn reorganizacji wymieniano m.in. niż demograficzny, brak naboru, względy ekonomiczne, zły stan techniczny budynków szkolnych, a także likwidację wynikającą ze zmian ustawy o systemie oświaty, w wyniku której mają zostać zlikwidowane 64 licea profilowane, 28 techników uzupełniających i 23 licea uzupełniające.
Reorgranizacja szkół przekłada się m.in. na sytuację osób w nich zatrudnionych, dlatego Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego zapowiedziała, że zwróci się z apelem do samorządów, by przed podjęciem decyzji o zamiarze likwidacji lub reorganizacji sieci szkół na terenie swoich gmin poprzedzały ją "konsultacjami społecznymi z przedstawicielami środowisk lokalnych, w tym szkolnych oraz ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie w celu wypracowania satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań".
Poinformowano również o zamiarze powołania zespołu roboczego w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi w celu przygotowania nowych rozwiązań płacowych dla tej grupy. (PAP)

ktp/ abe/

Szczegółowy raport na temat liczby likwidowanych szkół  tutaj>>