Ma on pomóc nauczycielom w przygotowaniu uczniów do świadomego podejmowania decyzji w dorosłym życiu.

"Młodzi ludzie kończący szkoły i uczelnie mają dużo większe możliwości, niż mieli ich rodzice czy dziadkowie. Mogą zarabiać dużo większe pieniądze na starcie czy rozpocząć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Jednak ich rodzice czy dziadkowie mieli dużo bardziej przewidywalną przyszłość" - powiedział PAP inicjator i organizator projektu Igor Janke, prezes Instytutu Wolności.
"Młodzi ludzie, którzy teraz wchodzą w dorosłe życie, lub będą dopiero w nie wchodzić nie mogą być pewni swojej przyszłości. Wyuczony zawód może przestać być atrakcyjny, branża gospodarki, w której rozpoczną pracę, może przestać istnieć, a emerytury – jeśli sami nie zaczną odkładać pieniędzy – mogą nigdy nie zobaczyć. Dlatego muszą nauczyć się radzić sobie w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości" - wyjaśnił.
Zaznaczył, że celem projektu nie jest wykształcenie menadżerów i właścicieli małych i wielkich firm, "choć jeśli taki będzie +efekt uboczny+ to będziemy się z niego cieszyć". "Głównym celem naszego projektu jest przygotowanie wszystkich młodych ludzi do tego, by poradzili sobie w dorosłym życiu, np. by zrozumieli, z czym wiąże się wzięcie kredytu hipotecznego, a czym wynajęcie mieszkania, by potrafili podjąć decyzję świadomie zdając sobie sprawę z konsekwencji swojego wyboru" - mówił Janke.
W ubiegłym roku Instytut Wolności wraz z niezależnymi ekspertami przeprowadził analizę podstawy programowej i podręczników szkolnych do nauczania przedmiotu przedsiębiorczość. Według nich, z analizy wynika m.in., że nasycone są one z jednej strony wiedzą odległą od codziennego doświadczenia, a z drugiej są one za mało nakierunkowane na praktyczne aspekty edukacji ekonomicznej.
Dlatego projekt Instytutu Wolności proponuje odpowiedź na ten problem, jest nim kompleksowe podejście do edukacji ekonomicznej; nauka przedsiębiorczości ma odbywać się w ramach ciągłego procesu, który będzie trwał przez cały okres edukacji szkolnej. Chodzi w nim o promowanie efektywności oraz krytycznego myślenia wśród uczniów.


Przy tworzeniu projektu wykorzystano z doświadczeń czterech - jak mówił Janke - bardzo różniących się od siebie szkół warszawskich, które mają sukcesy w przekazywaniu wiedzy ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych. Są to: Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego prowadzona przez Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, 2. Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy oraz „Żagle” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia „Sternik”.
"Uczymy przedsiębiorczości w sposób klasyczny na lekcjach tego przedmiotu. Nasi uczniowie chodzą też na wykłady z ekonomii. Ale samo uczenie w przypadku takiego przedmiotu jak przedsiębiorczość to za mało, trzeba kształtować postawy. Przedsiębiorczość to nie tylko wiedza, to kreatywność, żeby ją w sobie obudzić trzeba mieć stworzone do tego warunki" - powiedziała dyrektorka 2. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO Anna Kosmala-Zbroszczyk.
W szkole tej od 2003 r. uczniowie uczą się m.in. poprzez realizację projektów. Wśród nich są projekty wybierane przez nich ze specjalnie przygotowanej listy, ale także zgłaszane samodzielnie przez uczniów. "Jesteśmy otwarci na pomysły zgłaszane przez uczniów" - zaznaczyła Kosmala-Zbroszczyk. Jako przykład podała cykl spotkań z ludźmi sukcesu z różnych dziedzin życia, zarówno ze świata biznesu i finansów, jak i ze świata kultury, którego organizację zaproponowały uczennice.
W efekcie prac nad projektem w Instytucie Wolności przygotowano poradnik dla nauczycieli po dobrych praktykach edukacyjnych „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”. Zawiera on informacje na temat ponad 20 praktyk realizowanych zarówno w polskich szkołach, jak i w szkołach duńskich, fińskich, norweskich, brytyjskich czy amerykańskich. Propozycje i scenariusze przedstawione w poradniku mogą być wykorzystane nie tylko na lekcjach (przedsiębiorczości, ale także np. na biologii, plastyce, czy języku polskim), jak również w czasie przerw, wycieczek, zawodów, konkursów, czy innych wydarzeń z życia szkoły.

Podsumowano projekt rozwoju szkolnej przedsiębiorczości>>

Przy opisie każdej praktyki podano jej autora, wiek uczniów do których jest skierowana (od nauczania początkowego, po szkoły ponadgimnazjalne), warunki konieczne do jej zrealizowania, a także spodziewane efekty uczenia, np. poznanie własnych oczekiwań wobec przyszłości, rozwój umiejętności planowania, nauka podejmowania decyzji, nauka zarządzania czasem, rozwój umiejętności gospodarowania własnymi finansami. Przy każdym opisie umieszczony jest link do strony internetowej poświęconej danej praktyce edukacyjnej.
Obecnie trwa pilotaż projektu, nie jest to projekt zamknięty. „Każda szkoła w Polsce może wdrażać działania zebrane w naszym poradniku. Wszelkie uwagi, komentarze i propozycje są mile widziane. Na koniec roku szkolnego planujemy wydać reedycję poradnika, przy której zamierzamy je wykorzystać” – poinformował Janke.
Instytut Wolności jest niezależnym think tankiem założonym przez Dariusza Gawina, Igora Janke i Jana Ołdakowskiego. Obszary działania instytutu to: bezpieczna energetyka, wolny rynek, nowoczesna edukacja i nauka, cyfryzacja i media, sprawna armia, Polska w regionie, w Europie i w świecie. (PAP)

Unia pochwala obowiązkowe lekcje przedsiębiorczości>>