Jak powiedział podczas konferencji prasowej historyk prof. Adam Massalski, warto zachęcać młodzież do odwiedzenia miejsca, od którego nazwę wzięło całe województwo. Podkreślił, że taka wycieczka powinna być poprzedzona lekcją wprowadzającą w ramach geografii, historii czy języka polskiego. Uczniowie powinni być oprowadzani przez odpowiednio przygotowanego przewodnika. Później wycieczka powinna być podsumowana w szkole w formie spotkania czy gazetki.
"Chodzi przede wszystkim o to by miała walor edukacyjny, by uczniowie mogli w przyszłości o tym miejscu opowiedzieć" - dodał prof. Massalski. „Cieszę, się że projekt już spotkał się z dużym zainteresowaniem” - dodał.
Według mediewisty prof. Krzysztofa Brachy województwo świętokrzyskie może pochwalić się szczególnym dziedzictwem i kulturowym centrum jakim jest Święty Krzyż. Przyznał jednak, że wielu studentów pochodzących z Kielecczyzny, zapytanych przez niego, czy byli kiedykolwiek na Świętym Krzyżu odpowiada przecząco. „Tymczasem jest to doskonałe miejsce gdzie można dotknąć zarówno historii, kultury, sztuki jak i poznać wyjątkową przyrodę” – zaznaczył prof. Bracha.
Według Janusza Knappa ze Stowarzyszenia „Per Crucem” najbliższy rok szkolny będzie miał charakter pilotażowy. Program będzie rozszerzany z czasem w oparciu o kolejne doświadczenia, tak „aby każdy uczeń z województwa miał szansę poznać to wyjątkowe dla całego regionu miejsce.
Na razie projekt może skupić się jedynie na promowaniu idei zwiedzania Świętego Krzyża. Kuratorium Oświaty nie ma prawnej możliwości zobowiązania szkół do przeprowadzania wycieczek szkolnych w konkretne miejsca. Popularyzacji idei wycieczek szkolnych na Święty Krzyż mają służyć konkursy wiedzy o Świętym Krzyżu, gdzie warunkiem uczestnictwa będzie udział uczniów w planowanych wycieczkach edukacyjnych.
Jak podkreślił superior klasztoru na Świętym Krzyżu o. Zygfryd Wiecha, program daje szansę budowania tożsamości regionalnej „w oparciu o miejsce, które przez lata było centrum nie tylko religijnym ale także kulturotwórczym”.
Program rozpocznie się wraz z nadchodzącym rokiem szkolnym. Od 1 września przyjmowane będą zgłoszenia szkół chcących wziąć udział w programie.
Historycy nadal nie mają pewności co do daty założenia benedyktyńskiego opactwa na Świętym Krzyżu (Łysa Góra). Według tradycji miało to nastąpić w 1006 r. z fundacji Bolesława Chrobrego. Naukowcy mówią jednak częściej o XII wieku. Nazwa klasztoru oraz Gór Świętokrzyskich pochodzi od przechowywanych tam relikwii Krzyża Świętego. Z czasem została rozszerzona na cały obszar regionu, a w 1999 roku na nazwę jednego z 16 województw.
Od lat trzydziestych XX wieku gospodarzami klasztoru są zakonnicy ze zgromadzenia Oblatów.
W lutym b.r. decyzją papieża Benedykta XVI kościół na Świętym Krzyżu otrzymał godność bazyliki mniejszej. Uroczyste nadanie tego tytułu odbyło się 16 czerwca b.r. Stolica Apostolska nadaje tytuł bazyliki mniejszej kościołom o dużym znaczeniu w życiu religijnym dla wspólnoty chrześcijańskiej.